Naar de pagina index

Een patiëntenenquête invullen

ZGT wil graag weten hoe u uw bezoek aan ons ziekenhuis heeft ervaren. Uw informatie geeft ons meer inzicht in onze zorgverlening. Dat helpt ons om onze zorgverlening verder te verbeteren. ZGT geeft daarom, naast de gelegenheid om Vertel het ons-formulieren in te vullen, regelmatig enquêtes aan patiënten.

Daarnaast voert ZGT één keer per jaar een groot patientervaringsonderzoek uit. Een groot aantal patiënten wordt gevraagd een CQi Ziekenhuizen (Consumer Quality index voor ziekenhuizen) vragenlijst in te vullen. Hiermee meten we hoe u de zorg in ZGT ervaren heeft. Zo zien we elke keer weer waar we het voor u nog beter kunnen doen.

HEEFT U EEN ENQUÊTE GEKREGEN TIJDENS UW BEZOEK OF VERBLIJF?

U kunt de vragenlijst schriftelijk invullen en retourneren aan de betreffende afdeling. Wilt u de vragen liever digitaal invullen? Ga dan naar de link die vermeld staat op de enquête of flyer, of start gelijk met een vragenlijst door hieronder op de juiste link te klikken:

OVER DE PATIËNTENENQUÊTE

De enquête is anoniem. Uw persoonsgegevens en medische gegevens zijn dus niet bekend. Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt. Ook al vindt u het soms moeilijk om een antwoord te geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat ons uitsluitend om uw mening.

HEEFT U VRAGEN OVER DE PATIËNTENENQUÊTE?

Voor vragen over de patiëntenenquête kunt u contact opnemen met de afdeling kwaliteit en veiligheid via e-mail patientenfeedback@zgt.nl

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!