Naar de pagina index

Palliatief consultteam ZGT

Palliatieve zorg, wat is het?

Wanneer een ziekte niet meer te genezen is, verandert ook de behandeling.

De behandeling zal dan, waar mogelijk gericht zijn op het afremmen van de ziekte en daarnaast op het behandelen van symptomen zoals pijn en benauwdheid. Hierbij is de kwaliteit van leven van doorslaggevend belang. Wij noemen de behandeling in deze fase van het leven palliatieve zorg. Afhankelijk van de onderliggende ziekte kan deze periode weken, maanden of zelfs jaren duren.

Hoewel genezing niet meer mogelijk is kan vroegtijdige start van palliatieve zorg in deze periode veel betekenen voor patiënten en naasten. ZGT biedt deze zorg waarbij het palliatief consultteam een adviserende rol voor de zorgverleners heeft.

Het palliatief consultteam ZGT bestaat uit:

 • twee internist-oncologen
 • twee kaderhuisartsen palliatieve zorg
 • vier palliatief verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialist palliatieve zorg
 • geestelijk verzorger
 • anesthesist van het pijnconsultteam en SCEN-arts
 • apotheker

Ook kunnen andere specialisten/artsen betrokken worden bij dit palliatief consultteam.

Palliatief team ZGT

Het palliatief consultteam biedt onder meer de volgende diensten waarbij de wensen en zorgbehoeften van de patiënt en naasten het uitgangspunt zijn:

 • Adviezen voor de behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
 • Bespreking en ondersteuning van psychosociale en spirituele vragen en/of problemen in alle fasen van de ongeneeslijke ziekte.
 • Geven van informatie en ondersteuning van beslissingen ten aanzien van behandelingen en mogelijkheden in de laatste levensfase voor patiënt en naasten.
 • Aangeven van zorgmogelijkheden buiten het ziekenhuis en de organisatie hiervan, in samenspraak met het Transferbureau van ZGT.
 • Nauwe samenwerking en communicatie met de huisarts en andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis.
 • Het afgeven van een behandeladvies aan de hoofdbehandelaar en huisarts waarbij wordt ingespeeld op huidige en te verwachten problemen.

Het palliatief consultteam kan in consult gevraagd worden voor elke palliatieve patiënt door de hoofdbehandelaar in ZGT. Bovendien start het consultteam binnenkort met poliklinische spreekuren op donderdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie?

Het palliatief consultteam ZGT is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via bureau ZGT lijn 1-2 telefoonnummer 088 708 36 69.