Naar de pagina index

ZGT nierteams aan huis van start

Familieleden en vrienden van nierpatiënten van ZGT krijgen thuis voorlichting over de nieraandoening van hun naaste. Professionals geven voorlichting over de impact en behandeling van een nierziekte. Nierteam aan Huis is een landelijk project van vier universiteitsziekenhuizen en vier algemene ziekenhuizen. Het nierteam aan huis is afgelopen november gestart.

De teams bestaan uit speciaal voor dit doel getrainde dialyseverpleegkundigen, transplantatie-coördinatoren, psychologen en medisch maatschappelijk werkers, die bij families thuis komen. Voor de bijeenkomsten worden familieleden en naasten uitgenodigd die voorlichting krijgen over de aandoening van de patiënt met daarbij alle mogelijke behandelvormen. Op die manier wordt de directe omgeving van de patiënt nauw betrokken bij de impact die de nierziekte heeft.

Het ZGT nierteam in zijn werk

In overleg met de behandelend nefroloog, worden geschikte patiënten doorverwezen naar het Nierteam aan huis. “Op dit moment zijn er vijf mensen binnen ZGT aangemeld,” vertelt Marco Mahangoe, unithoofd van het ZGT dialysecentrum. “Margriet Dekker, internist nefroloog, coördineert de verwijzingen. Het betreft zogenoemde pré-dialyse patiënten voor wie alle opties openstaan. Deze patiënten dialyseren nog niet, komen in aanmerking voor alle vormen van dialyse - en transplantatie en hebben een nierfunctie kleiner dan 25ml/min. We zijn heel blij dat wij nierpatiënten in Twente deze zorg kunnen bieden.”

Patiënten krijgen eerst thuis een kennismakingsgesprek met Janet Potgieter en Frieda Hutten, dialyseverpleegkundigen van het Nierteam aan Huis. Hierbij wordt het doel en de procedures van de voorlichting uitgelegd en de sociale omgeving in kaart gebracht. Aan de hand hiervan worden door de patiënt, indien gewenst met hulp van het nierteam, mensen uit de omgeving uitgenodigd voor de groepsvoorlichting, gevolgd door een evaluatie-/follow-up gesprek. Marco Mahangoe: “Er komt veel op je af als je te maken krijgt met een nierziekte. Patiënten hebben veel vragen en voelen onzekerheden. Het nierteam kan hier bij helpen.” De voorlichting van het nierteam aan huis is bedoeld om patienten en hun omgeving uitleg te geven over de voor en nadelen van de verschillende behandelingmogelijkheden bij ernstige nierschade. Met deze informatie kunnen ze beter beslissen welke vorm van nierfunctievervangende therapie bij hen past en zijn zij een betere gesprekspartner op de polikliniek bij de arts.”

Nierteam aan Huis kan 220 nierdonaties opleveren

Uit onderzoek naar twee eerdere Rotterdamse pilotprojecten met nierteams aan huis, blijkt dat patiënten en hun naasten significant meer kennis vergaren en meer met elkaar in gesprek gaan over een passende (vervolg)behandeling. En het leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal niertransplantaties met een nier van een levende donor.

De verwachting op basis van de resultaten van beide voorgaande studies is dat het voorgestelde ‘Nierteam aan Huis’ project in totaal 220 extra nierdonaties bij leven zal genereren. Dit betekent een forse besparing aan dialysekosten, terwijl de overgang van dialyse naar transplantatie, of het geheel vermijden van dialyse, een aanzienlijke gezondheidswinst oplevert. Het gaat per patiënt om omstreeks 10 voor de kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren. Het nieuwe project dat nu van start is gegaan, moet uitwijzen of de teams ook in een bredere context kunnen bijdragen aan een toename van het aantal nierdonaties bij leven. Ook wordt gekeken of de voorlichting kosteneffectief is, zodat die in het standaard verzekeringspakket voor ziektekosten kan worden opgenomen. Een niertransplantatie in een vroeg stadium bespaart niet alleen de nierpatiënt veel leed, het bespaart ook kosten voor ziekteverzuim en zorgkosten door het voorkomen van dialysebehandelingen.

Deelnemende ziekenhuizen

Deelnemende ziekenhuizen zijn Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, AMC en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, UMC Groningen en ZGT, Radboudumc in Nijmegen en Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Het project is gesubsidieerd door Zorgverzekeraars Nederland en de Nierstichting. Het Erasmus MC leidt het project. Het project loopt drie jaar. In die tijd worden de voorlichtingsbijeenkomsten van de Nierteams aan Huis gemonitord en wetenschappelijk onderzocht op doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

Meer over dialyse bij ZGT