Naar de pagina index

Wat neemt u mee naar ZGT?

Wat neemt u mee?

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u het volgende mee

  • verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer
  • verzekeringspasje
  • actueel ponsplaatje
  • actueel medicijnenoverzicht van uw apotheek
  • geldig identiteitsbewijs (bij alle leeftijden)
  • bij bezoek aan de kinderarts: het groeiboekje van uw kind

Verwijsbrief van uw huisarts

U krijgt een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijsbrief is één jaar geldig.

Verzekeringsbewijs

Neem bij een bezoek aan een medisch specialist of polikliniek altijd uw verzekeringspasje mee. Ook als u al eerder bent geweest.

Actueel ponsplaatje

Breng bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw ponsplaatje mee. Hierop staan onder andere uw naam- en adresgegevens, burgerservicenummer, verzekeringsgegevens en de naam van uw huisarts. U hoeft dan niet bij elk bezoek uw persoonlijke gegevens opnieuw door te geven. Dat scheelt wachttijd bij de balie. Heeft u nog geen ponsplaatje? Of kloppen de gegevens op uw ponsplaatje niet meer? Dan kunt u een (nieuw) ponsplaatje laten maken bij de receptie van ZGT. De receptie vindt u bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

Medicijnenoverzicht

Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om hiervan een overzicht bij u te hebben. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Geldig identiteitsbewijs

In een ziekenhuis geldt een legitimatieplicht. U bent verplicht om een identiteitsbewijs bij u te hebben.

Groeiboekje van uw kind

Brengt u een bezoek aan een kinderarts? Neem dan het groeiboekje van uw kind mee. Dit groeiboekje heeft u ontvangen van het consultatiebureau.