Naar de pagina index

Geestelijke verzorging tijdens verblijf

Een poliklinisch bezoek of een opname in ZGT is vaak een inbreuk in uw dagelijks leven. Misschien heeft u voldoende steun vanuit uw thuissituatieom hiermee om te kunnen gaan. U kunt ook een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van ZGT. Daarbij maakt het niet uit of welke levensovertuiging u heeft.

ZGT heeft een aantal geestelijk verzorgers in huis. Zij maken graag kennis met u. Ook kunt u een van de zondagse vieringen bijwonen. U leest hier meer over in de informatieklapper op uw verpleegafdeling. Vindt u het prettig dat uw thuispastor/predikant op de hoogte is van uw ziekenhuisopname? Geef dit dan zelf aan hem of haar door of maak uw wensen aan ons kenbaar.

Meer informatie over de afdeling geestelijke verzorging