Naar de pagina index

Onderwerpen wetenschappelijk onderzoek M3 in ZGT

Onderwerp  en verantwoordelijk specialist

 1. Cardiale problematiek na pneumectomie, drs. P.J.H. Smits, chirurg
 2. Parotistumoren, drs. P.J.H. Smits, chirurg
 3. Fracturen en osteoporose, dr. J.H. Hegeman, chirurg
 4. Geriatrische traumatologie, dr. J.H. Hegeman, chirurg
 5. Traumatologie, dr. J.H. Hegeman, chirurg
 6. Kwakkelen en de schildklier (prospectief en case report), mw. E.J. van der Gaag, kinderarts ZGT Hengelo
 7. Charcotvoet en osteomyelitis: een radiologisch – chirurgische correlatie
  Circa 50 patiënten met de verdenking Charcotvoet (ernstige aandoening t.g.v. diabetes) krijgen een MRI scan, daarna zal de voet worden geamputeerd en zullen de bevindingen worden gecorreleerd met de bevindingen van de patholoog, M. Kraai, interventie radioloog en dr. J.G. van Baal, vaatchirurg
 8. Mammacarcinoom: de mate van ER/PR-positiviteit op overleving en recidief, dr. E.A. Kouwenhoven, chirurg
 9. Mammacarcinoom: de toegevoegde waarde van de preoperatieve echo-stadiering van de axilla, dr. E.A. Kouwenhoven, chirurg
 10. Mammacarcinoom: MRI-mammae vs radicaliteit, dr. E.A. Kouwenhoven, chirurg
 11. Coloncarcinoom: Fast track bij klassieke en laparoscopische colonchirurgie, dr. E.A. Kouwenhoven, chirurg
 12. Oesophagus carcinoom: de waarde van de PET-CT, dr. E.A. Kouwenhoven, chirurg
 13. Vincent 50: het verder ontwikkelen van voetzool-scanner bij diabetische voet patiënten in de thuissituatie, dr. J.G. van Baal, vaatchirurg
 14. CORAL studie: renovasculaire hypertensie, dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 15. ARRAT studie: Conn syndroom, dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 16. Genetica bij hypertensie, dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 17. Behandeling diabetische nefropathie, dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 18. Fenotypering en genotypering van renovasculaire hypertensie en essentiële hypertensie, dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 19. Relatie ernst stenose en effect dilatatie (Protagoras trial),dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 20. Voedingsadviezen bij verhoogd TSH, mw. E.J. van der Gaag, kinderarts ZGT Hengelo
 21. Cystenierenonderzoek
  Het betreft met name klinisch onderzoek bij patienten die participeren in onderzoeksprotocollen. Deze onderzoeken moeten gecoordineerd worden, patienten begeleid en met hulp van de verkregen data wordt een proefschrift vervaardigd. Recent is Esther Meijer op dergelijk onderzoek gepromoveerd. Een andere, tweede onderzoeker is momenteel op deze onderzoekslijn werkzaam, evenals een research verpleegkundige en een student. Dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog
 22. PREVEND onderzoek
  Het betreft mn epidemiologisch, nefrologisch georienteerd onderzoek in (inter) nationaal verband. Ook zal de arts-onderzoeker mogelijk zelf een aantal bepalingen opzetten en uitvoeren (tubulaire schademarkers in urine). Allen die in het verleden door ons op PREVEND onderzoek zijn aangetrokken hebben dit afgerond met een succesvolle promotie. Dr. A.J. Woittiez, internist-nefroloog