Naar de pagina index

Transparante toegangstijden ZGT

In dit overzicht ziet u per specialisme hoeveel procent van de patiënten binnen drie weken na het verzoek daartoe voor een polikliniekbezoek terecht kon. Zo kunt u zien hoe groot de kans is dat u binnen drie weken bij ZGT aan de beurt bent. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde dag, of een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

Specialisme (meting januari 2017)

Afspraak binnen 3 weken

Allergologie

11%

Cardiologie

84%

Chirurgie

86%

Dermatologie

42%

Gastro-enterologie

76%

Gynaecologie

63%

Inwendige Geneeskunde

77%

Keel-, neus-, en oorheelkunde

75%

Kindergeneeskunde

67%

Klinische geriatrie

69%

Longziekten

73%

Mondziekten en kaakchirurgie

47%

Oogheelkunde

51%

Orthopedie

50%

Plastische chirurgie

49%

Psychiatrie

100%

Reumatologie

64%

Revalidatiegeneeskunde

37%

Urologie

78%

Waarom transparante toegangstijden?

Het Ministerie van VWS schrijft voor dat ziekenhuizen elke eerste van de maand de derde beschikbare plek voor een nieuwe afspraak op de polikliniek rapporteert. Dit betekent dat er twaalf keer per jaar wordt gemeten hoe snel één patiënt een afspraak kan krijgen. Als individuele patiënt wacht u soms korter en soms langer. De gemiddelde wachttijd levert altijd veel discussie op en wekt verwachtingen op bij de patiënt waaraan niet altijd kan worden voldaan.

Met deze nieuwe manier van meten wordt op basis van alle patiënten die zich de afgelopen maand hebben gemeld bij de polikliniek aangegeven hoe groot de kans is dat u binnen drie weken aan de beurt bent.

Toegangstijd (wachttijd) polikliniek is de tijd tussen het moment waarop u contact opneemt voor het maken van een afspraak en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur bij een medisch specialist terecht kunt.