Naar de pagina index

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. (CMS)

Dagelijks bestuur

De heer A.T.P.M. (Ad) Claassen, voorzitter
De heer H.H.D. (Herman) Idzerda, secretaris/penningmeester

Bestuursraad

Mevrouw D.S.J. (Daniëlle) van Bommel-Slee, portefeuillehouder ICT & communicatie 
De heer dr. L. (Bert) van den Broek, portefeuillehouder opleiding & onderzoek 
De heer R.J. (Rutger) Stroeve, portefeuillehouder kwaliteit & veiligheid 
De heer A. (Andries) van der Linden, portefeuillehouder financiën
Mevrouw L.J.A. (Loes) Reichman, portefeuillehouder Lijn 1-2 & facilitair 

Bestuursbureau Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A.

Beleidsondersteuning

Mevrouw drs. G.A. (Trudy) Gels, beleidsadviseur
De heer drs. A.N. (Bert) Kreuwel, financieel adviseur
Mevrouw drs. L. (Linda) Raanhuis, beleidsmedewerker 

Secretariaat

Mevrouw E.G.G.M. (Esther) Elzinga-Meulman
Mevrouw N.B.M. (Nathaly) Lucas-Huiskes
Mevrouw M.S. (Mireille) Moekotte
Mevrouw S. (Simone) Wendels
Mevrouw S. (Sylvia) Koning

Contact