Naar de pagina index

Pasgeborenen (neonatologie)

Op de afdeling pasgeborenen (neonatologie) worden pasgeboren baby's opgenomen. Onze afdeling bestaat uit:

  • 16 gezinskamers
  • 1 opnamekamer (acute kamer)

Klik hier voor meer informatie over de diensten en voorzieningen op onze afdeling pasgeborenen.

Verblijf bij de baby

Als ouder wilt u natuurlijk zo veel mogelijk bij uw pasgeboren baby zijn. Met de invoering van gezinsgerichte zorg heeft ZGT het mogelijk gemaakt dat moeder en baby niet meer gescheiden worden bij opname van de baby of de moeder in het ziekenhuis. Ongeacht de opnamereden van de baby kan de moeder altijd bij haar baby zijn. De gezinsgerichte kamers van onze moeder-kind afdeling maken het mogelijk dat beide ouders na de bevalling bij hun baby kunnen verblijven. Op afdeling 6.1 is onze tijdelijke afdeling pasgeborenen van de moeder- kind afdeling gesitueerd. In de loop van 2017 hopen wij de afdeling pasgeborenen volledig te kunnen integreren in de moeder- kind afdeling op afdeling 1.2.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Binnen de neonatologie wordt steeds duidelijker dat in de zorg voor de zieke en/of te vroeg geboren baby rekening gehouden moet worden met de behoefte van elke individuele baby en de relatie met zijn ouders. Wij streven er naar om vervelende prikkels voor uw baby zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld harde geluiden, veel licht en verstoringen van de slaap. Dit noemen wij ontwikkelingsgerichte zorg. 

De verpleegkundige kijkt samen met u als ouders naar de verschillende stresssignalen die de baby kan laten zien (huilen is niet het enige signaal). Hierop wordt bijvoorbeeld de baby getroost, meer begrenzing of rust gegeven. Ook helpen wij u vermoeidheidssignalen en hongersignalen te herkennen.

Manieren om de band tussen u en uw baby te versterken zijn:

  • Het zogenaamde kangoeroeën. Hierbij legt de moeder of vader de baby bloot op de borst, dit verstevigt de band tussen ouders en baby. Kangoeroeën is in vrijwel alle omstandigheden mogelijk. Het is niet vermoeiend voor de baby, integendeel: onrustige baby's worden er vaak rustig van en vallen in slaap. Het enige dat stress kan veroorzaken, is het overleggen van de baby uit de couveuse op uw borst, en het terugleggen. Bij kangoeroeën geldt echt: hoe langer hoe beter!
  • U kunt als moeder een doekje dat u op de blote huid gedragen heeft onder het hoofdje van uw baby leggen. Uw baby zal uw vertrouwde geur herkennen.
  • Als uw baby huilt of onrustig is, kunt u het troosten door een hand op het hoofdje te leggen en een hand op de billen. Hierdoor voelt de baby geborgenheid en wordt het vaak rustig.
  • Als ouder maakt u deel uit van het team rondom u baby, sterker nog: u vertegenwoordigt de baby.  Daarom betrekken wij  u zoveel mogelijk bij de zorg van uw baby.

Wilt u neer informatie voor ouders over de zorg rondom de couveusebaby? Zie www.couveuseouders.nl.

Verzorging van uw baby binnen gezinsgerichte zorg

  • Moeder en gezin voeren samen met zorgverleners regie over de gezinsgerichte zorgverlening.
  • Onze zorgverleners bieden ondersteuning en goede informatievoorziening aan moeder en gezin.
  • Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van moeder en gezin worden gewaardeerd en gestimuleerd.
  • De verschillende zorgverleners stemmen continu onderling af.

Poster gezinsgerichte zorg

Bij opname bespreekt de verpleegkundige met u de zorgverlening aan de hand van de poster 'Een nieuwe start voor uw gezin'. De poster dient als praatpapier waarbij verschillende onderdelen van de zorgverlening aan bod komen. U als ouders bepaalt samen met de verpleegkundige hoe de zorgverlening van uw baby er uit gaat zien en welke afspraken daarbinnen gemaakt worden. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van uw baby kunnen de adviezen van de verpleging variëren.

EennieuwestartvooruwgezinX600

Folders en instructievideo's

De informatie over de zorg van pasgeborenen op onze website is uitgebreid door middel van folders en instructievideo's. We hebben instructievideo’s laten maken waarin wordt uitgelegd wat de juiste borstvoedingshoudingen zijn, hoe te kolven met de hand, en hoe het kangoeroevest te gebruiken. Het kangoeroevest is er voor het huid-op-huid-contact met de baby. Dit omdat ouders en baby's bij elkaar horen. Direct na de geboorte, maar ook daarna.

Bezoek

Wij begrijpen dat u graag bezoek wilt ontvangen. Wij hanteren geen vaste bezoektijden op de afdeling. Wel adviseren wij u graag over de invulling van bezoektijden die passen binnen de zorg voor u en uw baby.

Contactinformatie

Verloskunde ziekenhuislocatie Almelo

Ziekenhuis locatie Almelo

Bezoekadres
Zilvermeeuw 1,
7609 PP, Almelo
Uitgebreide contactgegevens Routeplanner
Bezoekadres
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
Postadres
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Afspraak maken

Telefoonnummer
088 708 44 16

Routegegevens

Routenummer polikliniek
1.2: afd. geboorte, polikliniek, zwangerschapsecho

Openingstijden en opmerkingen

Locatie
Ziekenhuis locatie Almelo
Bezoektijden
Openingstijden polikliniek, dagelijks van 8.30 uur tot 17.00 uur
Opmerkingen

Bij vragen

Overige gegevens

Telefoonnummer secretariaat
088 708 44 16
Telefoonnummer secretariaat verpleegafdeling
088 708 35 53
Route
-
 
 
 
 

Afdeling pasgeborenen (neonatologie) ziekenhuislocatie Almelo

Ziekenhuis locatie Almelo

Bezoekadres
Zilvermeeuw 1,
7609 PP, Almelo
Uitgebreide contactgegevens Routeplanner
Bezoekadres
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
Postadres
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Afspraak maken

Telefoonnummer
088 708 35 53

Routegegevens

Routenummer verpleegafdeling
6.1

Openingstijden en opmerkingen

Locatie
Ziekenhuis locatie Almelo
Bezoektijden
Kraamafdeling, dagelijks van 10.30-12.00 uur en van 15.00-20.00 uur.
Afdeling pasgeborenen: in overleg met de verpleegkundige zijn ouders de hele dag welkom.

Overige gegevens

Telefoonnummer secretariaat
088 708 35 53
Route
-
 
 
 
 

Afdeling moeder en kind ziekenhuislocatie Almelo

Ziekenhuis locatie Almelo

Bezoekadres
Zilvermeeuw 1,
7609 PP, Almelo
Uitgebreide contactgegevens Routeplanner
Bezoekadres
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
Postadres
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Afspraak maken

Telefoonnummer
088 708 35 53

Routegegevens

Routenummer verpleegafdeling
1.10

Openingstijden en opmerkingen

Locatie
Ziekenhuis locatie Almelo

Overige gegevens

Route
-
 
 
 
 

Verloskunde ziekenhuislocatie Hengelo

Ziekenhuis locatie Hengelo

Route polikliniek 0.5 088 708 44 16
Bezoekadres
Geerdinksweg 141,
7555 DL, Hengelo
Uitgebreide contactgegevens Routeplanner
Bezoekadres
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Postadres
Postbus 546
7550 AM Hengelo

Afspraak maken

Telefoonnummer
088 708 44 16

Routegegevens

Routenummer polikliniek
0.5

Openingstijden en opmerkingen

Locatie
Ziekenhuis locatie Hengelo
Opmerkingen

Verpleegkundige polikliniek bereikbaar via: 088 708 44 16

Overige gegevens

Telefoonnummer secretariaat
088 708 44 16
Route
-