Naar de pagina index

NIAZ

Het kwaliteitssysteem van ZGT is in maart 2011 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Wij zijn er trots op dat ZGT sinds 1 januari 2012 officieel geaccrediteerd is. In januari 2016 volgt een audit voor heraccreditatie. Tot die tijd werken wij hard aan de verbeterpunten uit het NIAZ-rapport. Ook zorgen wij dat wij voldoen aan de nieuwe NTA-norm (Nederlandse Technische Afspraak-norm). Dit is een norm voor veiligheid.