Naar de pagina index

Hengelo chirurgie - vaatchirurgie

Doel

 • One-stop shop diagnostiek en snelle behandeling van arteriële- en veneuze vaatproblematiek door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend vaatonderzoek (duplexonderzoek, drukmeting/looptest)
 • Het op eenvoudige wijze kunnen uitsluiten van arterieel vaatlijden of een aneurysma van de abdominale aorta door middel van een drukmeting/looptest en duplexonderzoek.

Voor wie

 • One-stop shop procedure is geschikt voor patiënten met een (sterke verdenking op) een arterieel of veneus probleem.
 • Uitsluiten arterieel vaatlijden is geschikt voor patiënten bij wie u twijfelt aan een arterieel probleem maar het wel met zekerheid zou willen uitsluiten.
 • Screening aneurysma aorta abdominalis is geschikt voor patiënten die u op eenvoudige wijze gescreend zou willen hebben op de aanwezigheid van een aneurysma in verband met bijvoorbeeld een belaste familie-anamnese of afwijkend lichamelijk onderzoek.

Procedure

Vaatchirurgie - verwijsformulier

Toelichting verwijsbrief polikliniek vaatchirurgie Hengelo

Hieronder worden de verschillende redenen van verwijzing nader toegelicht:

Screening abdominaal aneurysma

Deze verwijzing is van toepassing op patiënten die u graag zou willen screenen op de aanwezigheid van een abdominaal aneurysma, zonder tussenkomst van de vaatchirurg.

Procedure

 • U vult de gestandaardiseerde verwijsbrief in en faxt deze naar het secretariaat chirurgie.
 • Na het ontvangen van de verwijsbrief wordt de patiënt binnen enkele dagen gebeld voor een duplexonderzoek op het vaatlaboratorium.
 • Het duplexonderzoek wordt door de vaatchirurg beoordeeld en de uitslag met eventueel behandelingsadvies wordt op de verwijsbrief genoteerd en naar u teruggefaxt.
 • De patiënt komt voor de uitslag bij u terug (en wordt dus niet gezien door de vaatchirurg).

Uitsluiten arterieel vaatlijden

Deze verwijzing is van toepassing op patiënten die u rechtstreeks wilt doorverwijzen voor een inspanningstest (drukmeting/ looptest), zonder tussenkomst van de vaatchirurg. Deze verwijzing is bedoeld voor patiënten bij wie u twijfelt aan een arterieel probleem maar het wel met zekerheid zou willen uitsluiten.

Procedure

 • U vult de gestandaardiseerde verwijsbrief in en faxt deze naar het secretariaat chirurgie.
 • Na het ontvangen van de verwijsbrief wordt de patiënt binnen enkele dagen gebeld voor een inspanningstest op het Vaatlaboratorium.
 • De inspanningstest wordt door de vaatchirurg beoordeeld en de uitslag met eventueel behandelingsadvies wordt op de verwijsbrief genoteerd en naar u teruggefaxt.
 • De patiënt komt voor de uitslag bij u terug (en wordt dus niet gezien door de vaatchirurg).

Verdenking arterieel vaatlijden

Deze verwijsreden is van toepassing op patiënten die u wilt doorsturen naar de vaatchirurg in verband met een (sterk vermoeden op) een arterieel probleem.

Procedure

 • U vult de gestandaardiseerde verwijsbrief in en faxt deze naar het secretariaat chirurgie.
 • Na het ontvangen van de verwijsbrief wordt de patiënt binnen enkele dagen gebeld voor een afspraak op de polikliniek vaatchirurgie.
 • Op de polikliniek vaatchirurgie wordt de patiënt binnen enkele uren gezien door de verpleegkundig specialist, vaatchirurg en het vaatlaboratorium (voor aanvullend vaatonderzoek).
 • De uitslagen van de onderzoeken en voorstel voor verder beleid worden aansluitend met de patiënt besproken.
 • Bevindingen van het bezoek aan de polikliniek vaatchirurgie ontvangt u per brief, zoals u gewend bent.

Verdenking veneus vaatlijden

Deze verwijsreden is van toepassing op patiënten die u wilt doorsturen naar de vaatchirurg in verband met een (sterk vermoeden op) een veneus probleem.

Procedure

 • U vult de gestandaardiseerde verwijsbrief in en faxt deze naar het secretariaat chirurgie.
 • Na het ontvangen van de verwijsbrief wordt de patiënt binnen enkele dagen gebeld voor een afspraak op de polikliniek vaatchirurgie.
 • Op de polikliniek vaatchirurgie wordt de patiënt eerst gezien op het vaatlaboratorium voor duplexonderzoek waarna aansluitend de uitslag en voorstel voor verder beleid met de patiënt besproken wordt.
 • Bevindingen van het bezoek aan de poli Vaatchirurgie ontvangt u per brief, zoals u gewend bent.

Verwijzing patiënt met acuut arterieel probleem

De verwijzing van patiënten met een acuut arterieel probleem is niet gewijzigd. Deze patiënten worden gezien op de SEH.