Naar de pagina index

Wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het verbeteren en vernieuwen van de zorg voor de patiënt. Zo komen we bijvoorbeeld dankzij onderzoek te weten of behandelingen effectief zijn, of de diagnostiek optimaal is en of technologische innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren en beheersbaar houden van onze zorg in de toekomst. Onderzoek is daarom een kerntaak binnen ZGT. Doordat we op grote schaal onderzoek verrichten, bevorderen we onze deskundigheid en kunnen we nog betere zorg leveren.

Om onderzoek te faciliteren en te stimuleren heeft ZGT Academie een eigen kennis- en expertisecentrum voor wetenschap: het wetenschapsbureau. Dit bureau biedt ondersteuning bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT. Ook is het wetenschapsbureau aanspreekpunt voor interne en externe partijen die (patiëntgebonden) onderzoek binnen ZGT willen uitvoeren. In het linker menu vindt u informatie over alle activiteiten.

Wetenschappelijk onderzoek dat binnen ZGT wordt uitgevoerd moet aan strenge eisen voldoen. Zo moet al het wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd volgens de geldende wetgeving rondom de privacy zodat de privacy van de patiënt niet in gevaar komt.  Al het onderzoek moet worden aangemeld bij de Adviescommissie Lokale Uitvoerbaarheid wetenschappelijk onderzoek. Zij beoordeelt of aan alle eisen is voldaan en adviseert de Raad van Bestuur, waarna deze toestemming verleent.

Bezwaar maken

Wanneer u niet expliciet aangeeft dat u bezwaar heeft tegen het anonieme gebruik van uw gegevens voor de bewaking van de kwaliteit van de zorgverlening in het ziekenhuis, worden uw gegevens gebruikt in het kwaliteitsonderzoek.

Wanneer u wel bezwaar heeft hiertegen dan kunt u dit zeggen tegen de medewerkers van de afdeling patiënteninformatie:

  • Locatie Almelo telefoonnummer: 088 708 32 18
  • Locatie Hengelo telefoonnummer: 088 708 58 41