Verpleegkundigen lopen in de gang
Acute opname afdeling

Acute opname afdeling

Op de acute opname afdeling liggen alleen patiënten die met spoed zijn opgenomen. Veelal gebeurt dit via de spoedeisende hulp of via een polikliniek. Patiënten verblijven over het algemeen niet langer dan 48 uur op de acute opname afdeling op route 6.1. Binnen deze periode wordt de benodigde (acute) zorg verleend, onderzoeken gedaan, een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Na deze periode gaat de patiënt naar een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis, naar een andere zorginstelling (zoals een verzorgingshuis), of naar huis.
Tijdens het verblijf op de acute opname afdeling wordt per dienst een verantwoordelijk verpleegkundige voorgesteld. Deze verpleegkundige is naast het verlenen van zorg ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen. 

Medicatie

Wanneer een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, schrijft de behandelend arts of arts-assistent medicatie voor. Als u thuis al medicijnen gebruikt, vragen wij u deze mee te (laten) brengen zodat de arts of arts-assistent kan kijken of u deze medicatie moet blijven gebruiken. 

Bezoek

Net als op alle andere afdelingen mag de patiënt bezoek ontvangen op de acute opname afdeling. De bezoektijden en overige informatie over uw bezoek, vindt u op deze pagina