In één keer de juiste diagnose bij allergie

U wilt weten of u juist wel of geen* allergie heeft. Wij kunnen u deze duidelijkheid geven omdat wij de tijd voor u nemen in een persoonlijk gesprek en u goed bevragen over uw klachten. Op basis van de uitkomsten van uw gesprek met ervaren  allergologen volgt gericht lichamelijk onderzoek en/of specifieke allergietesten (huidtesten, bloedonderzoek en/of provocatietesten).  Dan kunnen zij u vertellen welke allergie(ën) bij uw klachten een rol spelen. Op basis van een zekere diagnose kunnen wij aangeven met welke behandeling u het meest geholpen bent.

* Mocht het geen allergie zijn dan zorgen wij dat u doorverwezen wordt naar andere experts binnen ZGT.

 • >

  Provocatietest

  Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor een bepaald voedingsmiddel of medicijn. 

 • >

  Huidpriktest en intracutane test

  Met behulp van deze huidpriktest kan worden nagegaan of u allergisch bent voor stoffen die u kunt inademen. Dit zijn vaak stoffen uit onze natuurlijke omgeving zoals pollen, huisstofmijt, bijen- en wespengif en huisdieren maar ook antibiotica. 

  En de test meet de overgevoeligheid voor voeding zoals noten.

   

  huidpriktest

 • >

  NO-meting

  Met behulp van deze test kunnen wij de kans op ontstekingen in de longen meten en het al dan niet bestaan van astma en de ernst ervan. Daarnaast gebruiken wij deze test om bijvoorbeeld tijdens het gebruik van inhalatiecorticosteroïden te kijken of de geadviseerde dosis voldoende is of niet. 

 • >

  Plakproef

  Met een plakproef kunt u erachter komen welke stoffen een allergische reactie op uw huid hebben (contactallergie). Het onderzoek is pijnloos en wordt meestal uitgevoerd op de rug. 

  Bij een contactallergie ontstaat eczeem als de huid langdurig in contact komt met een stof waar u allergisch voor bent. Dat kan bijvoorbeeld nikkel, lijm, metaal, latex, make-up of parfum zijn.

   

  plakproef

 • >

  Bloedonderzoek

  Bloedonderzoek wordt gebruikt om een allergie of ziekte op te sporen. Als u bepaalde medicijnen gebruikt, is soms ook een nier- en leveronderzoek nodig om een ziekte of allergie op te sporen.

 • >

  Longfunctietest

  Een van de vervolgonderzoeken is de longfunctietest. Er wordt onder andere gekeken naar de inhoud van de longen en de hoeveelheid lucht die er maximaal uitgeblazen kan worden.