Verpleegkundige in gesprek met patient

Radiotherapie als aanvullende behandeling bij borstkanker

Radiotherapie wordt vaak na een operatie gegeven. Deze therapie  is erop gericht om de plaatselijke terugkeer van borstkanker te voorkomen. De bestraling wordt gegeven op de afdeling radiotherapie in het Medisch Spectrum Twente in Enschede of bij Radiotherapiegroep in Deventer (RISO). Als patiënt maakt u zelf een keuze voor een radiotherapeutisch centrum.

Bestraling na borstsparende behandeling

In principe komen alle vrouwen die borstsparend behandeld worden in aanmerking voor bestraling van de borst. Het doel van de bestraling is de kans dat de kanker in de behandelde borst weer terugkomt zo klein mogelijk te maken. Bij vrouwen die van zichzelf al een heel kleine kans hebben op een terugkeer van de kanker kan overwogen worden om de bestraling achterwege te laten. Dit zijn bijvoorbeeld vrouwen van boven de 80 jaar zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren en een kleine, weinig agressieve vorm van borstkanker.

Bestraling van de lymfeklieren

Indien er sprake is van een uitzaaiing in de schildwachtklier (een lymfeklier, meestal in de oksel) moet in veel gevallen de oksel verder behandeld worden. Vaak kan dan gekozen worden tussen een operatie, waarbij alle okselklieren worden verwijderd, en bestraling van de oksel (al dan niet met de klieren rondom het sleutelbeen erbij). Veel mensen kiezen tegenwoordig voor bestraling van de oksel, omdat er dan minder kans is op lymfoedeem en/of beperking van de armfunctie, dan bij een okselklieroperatie.

Bestraling na borstamputatie

In sommige gevallen moet iemand na een operatie waarbij de hele borst verwijderd is toch nog bestraald worden op het gebied waar de borst gezeten heeft. Dit heeft te maken met bepaalde agressieve kenmerken van de borstkanker. Soms is vóór de operatie al duidelijk dat dit nodig is, soms blijkt het pas achteraf.