Na het behandeltraject begint de fase van nazorg, herstel en follow-up.

Vroege en late gevolgen van borstkanker

Het is belangrijk dat u uzelf een aantal weken de tijd geeft om te herstellen. Eenmaal thuis in uw eigen omgeving komen vaak opnieuw emoties los. De mammacareverpleegkundige zal tijdens uw bezoek aan de borstkliniek zowel het lichamelijk als geestelijk herstel met u bespreken. Aarzelt u niet uw vragen of gevoelens hierover met haar te bespreken. De mammacareverpleegkundige is hiervoor ook telefonisch bereikbaar.

Heeft u extra steun nodig? De mammacare-verpleegkundige kan u hiermee helpen. Soms met een gesprek of door u door te verwijzen naar specifieke deskundigen als een revalidatie-arts, psycholoog, geestelijk begeleider, maatschappelijk werker, seksuoloog.

Meer informatie?

Informatie-avonden

Het team van de Borstkliniek Oost-Nederland organiseert twee keer per jaar een informatiebijeenkomst voor borstkankerpatiënten. Tijdens iedere bijeenkomst wordt een aantal onderwerpen over borstkanker uitgelicht. Dit zijn onderwerpen waar ons team veel vragen van patiënten over krijgt. Onderwerpen zoals werkhervatting, beweging, voeding, hormoontherapie en seksualiteit. Elke bijeenkomst wordt zes weken van tevoren aangekondigd op onze website.

Follow-up

Het follow-up traject betekent dat u controle bezoeken brengt aan de Borstkliniek Oost-Nederland.De controle bezoeken zijn bedoeld voor:

 • Controle of de ziekte zich niet opnieuw voordoet
 • Het in kaart brengen en behandelen van de gevolgen van de behandeling
 • Tijdige erkenning van eventuele problemen zoals verwerking 
 • Zo nodig bieden van psychosociale zorg
 • Bespreken van de mogelijke wens tot cosmetisch herstel met behulp van plastische chirurgie
 • Het verkrijgen van inzicht in de resultaten van de behandeling
 • Opsporen en behandelen van eventuele bijwerkingen van de behandeling

Hoe vaak, hoe lang en door wie wordt u gecontroleerd?

Tot en met het eerste jaar na de behandeling wordt u in principe gecontroleerd door een arts in aanwezigheid van de mammacareverpleegkundige. Vanaf het tweede jaar wordt u gecontroleerd door de mammadokter of een verpleegkundig specialist. De mammadokter is een algemeen arts gespecialiseerd in de borstkankerzorg. Een verpleegkundig specialist is speciaal opgeleid om een deel van het werk, zoals het verrichten van controles, van de arts over te nemen en heeft zich gespecialiseerd in een specifiek aandachtsgebied.

Het aantal controles is afhankelijk van de behandeling die u gehad heeft. Bent u behandeld met chemotherapie en/of hormoontherapie dan heeft u ook een afspraak bij de internist-oncoloog. Bent u bestraald? Dan heeft u ook een afspraak bij de radiotherapeut. In de loop der jaren loopt het aantal controle momenten terug. De reden hiervoor is dat de kans op problemen vermindert. Het controleschema dat voor u van toepassing is zal met u worden besproken.

Hoe zien de controle bezoeken eruit?

Er wordt één keer per jaar een mammografie gemaakt van beide borsten of, als u een borstamputatie heeft gehad, alleen van de gezonde borst. Aansluitend aan de jaarlijkse mammografie volgt een controle afspraak in de borstkliniek waarbij de uitslag direct me u besproken wordt. De eerste mammografie wordt ongeveer één jaar na de diagnose borstkanker gemaakt. De mammacareverpleegkundige neemt met u een vragenlijst door, de zogenaamde lastmeter, om eventuele problemen op lichamelijk of psychosociaal gebied te bespreken.

Vanaf het tweede jaar kunt u eventuele klachten tijdens een controle bezoek bespreken met uw controlerend arts of met de verpleegkundig specialist. Tijdens deze bezoeken wordt ingegaan op lichamelijke klachten en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Ook als deze niet veroorzaakt zijn door de behandeling. Er is ook ruimte om psychosociale klachten te bespreken waar u ten gevolge van uw ziekte mee geconfronteerd wordt.

Oncologische revalidatie

Veel patiënten met kanker kampen tijdens en na de behandeling met klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies, pijn, emotionele instabiliteit en depressie. Revalidatie kan een groot deel van de (ex-) kankerpatiënten helpen om de gevolgen van ziekte en behandelingen boven te komen. Een revalidatieprogramma is bedoeld voor mensen met meervoudige klachten die onder behandeling zijn voor kanker of voor mensen die kanker hebben gehad. Klik hier om meer te lezen over oncologische revalidatie binnen ZGT.

Beweegprogramma’s

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voldoende beweging tijdens de behandelperiode een positief effect heeft op de vermoeidheidsklachten. Actief revalideren, en je actief voorbereiden op operatie, chemobehandeling en bestralingen wordt steeds vaker geadviseerd. ZGT biedt beweegprogramma’s aan waarbij u traint onder begeleiding van een fysiotherapeut. Klik hier om meer te lezen over oncologiefysiotherapie.

Ziekenhuislocatie Hengelo Borstkliniek Oost-Nederland

 • Polikliniek 088 708 52 32
 • Verpleegafdeling 088 708 55 40
 • Opmerkingen

  088 708 52 32 (niet bereikbaar buiten kantoortijden en in het weekend)

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo