Borstkliniek Oost-Nederland

Vroege en late gevolgen van borstkanker

Na het behandeltraject begint de fase van nazorg, herstel en follow-up. Het is belangrijk dat u uzelf een aantal weken de tijd geeft om te herstellen. Thuis in uw eigen omgeving komen vaak opnieuw emoties los. De mammacareverpleegkundige bespreekt tijdens uw bezoek aan de borstkliniek zowel het lichamelijk als geestelijk herstel met u. Bespreek uw vragen of gevoelens gerust met haar. U kunt de mammacareverpleegkundige hierover ook altijd bellen.

Heeft u extra steun nodig? De mammacareverpleegkundige kan u hiermee helpen. Soms met een gesprek of door u te verwijzen naar andere deskundigen zoals een revalidatiearts, psycholoog, geestelijk begeleider, maatschappelijk werker of seksuoloog.

Meer informatie?

  • Wanneer je de diagnose kanker krijgt, heb je veel aan je hoofd. Niet alleen thuis, maar ook op het gebied van werk bijvoorbeeld. Kun je gewoon doorwerken? En wat betekent dit voor je inkomen? Meer informatie over werken met of na kanker vind je op de website van NFK
  • Late gevolgen van borstkanker kunnen ontstaan door de ziekte zelf of door de behandeling ervan. Soms komen die klachten pas jaren na de behandeling. Op de website van Borstkankervereniging Nederland leest u hier meer informatie over.
  • Kanker en de behandelingen daarvan hebben vaak grote gevolgen voor het uiterlijk. Er zijn verschillende workshops die patiënten helpen de uiterlijke gevolgen van bijvoorbeeld chemotherapie en bestraling te verminderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw medisch specialist of kijk op de websites van Alma Inloopershuis en Nije Stichting.
  • Op de site van Netwerk Palliatieve zorg leest u meer informatie over begeleiding en ondersteuning thuis als genezing niet meer mogelijk is.

Informatieavonden

Het team van de Borstkliniek Oost-Nederland organiseert twee keer per jaar een informatiebijeenkomst voor borstkankerpatiënten. Tijdens iedere bijeenkomst worden een aantal onderwerpen over borstkanker besproken. Dit zijn onderwerpen waar ons team veel vragen van patiënten over krijgt. Onderwerpen zoals werkhervatting, beweging, voeding, hormoontherapie en seksualiteit. Elke bijeenkomst wordt zes weken van tevoren aangekondigd op onze website.

Follow-up

Het follow-up traject betekent dat u controle bezoeken brengt aan de Borstkliniek Oost-Nederland. De controle bezoeken zijn bedoeld om:

  • Te controleren of de ziekte zich niet opnieuw voordoet.
  • De gevolgen van de behandeling op een rij te zetten en te behandelen. 
  • Eventuele problemen, zoals verwerking, op tijd te herkennen. Als het nodig is bieden wij psychosociale zorg.
  • De mogelijke wens tot cosmetisch herstel door plastische chirurgie te bespreken.
  • Inzicht te krijgen in de resultaten van de behandeling.
  • Eventuele bijwerkingen van de behandeling op te sporen en te behandelen.

Hoe vaak, hoe lang en door wie wordt u gecontroleerd?

Het eerste jaar na de behandeling wordt u in principe gecontroleerd door een chirurg samen met de mammacareverpleegkundige. Vanaf het tweede jaar wordt u gecontroleerd door de mammadokter of een verpleegkundig specialist. De mammadokter is een algemeen arts gespecialiseerd in de borstkankerzorg. Een verpleegkundig specialist is speciaal opgeleid om een deel van het werk, zoals controles, van de arts over te nemen en heeft zich gespecialiseerd in een specifiek aandachtsgebied.

Het aantal controles hangt af van de behandeling die u gehad heeft. Bent u behandeld met chemotherapie en/of hormoontherapie, dan heeft u ook een afspraak bij de internist-oncoloog of verpleegkundig specialist interne oncologie. Bent u bestraald? Dan heeft u ook een afspraak bij de radiotherapeut. In de loop van de tijd zijn er steeds minder controlemomenten. De reden hiervoor is dat de kans op problemen vermindert. Het controleschema dat voor u geldt, wordt met u besproken. 

Hoe zien de controle bezoeken eruit?

Er wordt één keer per jaar een mammografie gemaakt van beide borsten of, als u een borstamputatie heeft gehad, alleen van de gezonde borst. Na de jaarlijkse controle heeft u een controle afspraak in de borstkliniek, waarbij de uitslag met u besproken wordt. De eerste mammografie wordt ongeveer één jaar na de diagnose borstkanker gemaakt. De mammacareverpleegkundige neemt met u een vragenlijst door om eventuele problemen op lichamelijk of psychosociaal gebied te bespreken. Dit doen we met de lastmeter. 

Vanaf het tweede jaar kunt u eventuele klachten tijdens een controle bezoek bespreken met uw controlerend arts of met de verpleegkundig specialist. Tijdens deze bezoeken bespreken we uw lichamelijke klachten en wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Ook als deze niet veroorzaakt zijn door de behandeling. Er is ook ruimte om psychosociale klachten te bespreken, waar u door uw ziekte mee te maken heeft gekregen.

Meer informatie leest u in de folder Follow-up in de Borstkliniek Oost-Nederland.

Oncologische revalidatie

Veel patiënten met kanker hebben tijdens en na de behandeling klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies, pijn, emotionele instabiliteit en depressie. Revalidatie kan een groot deel van de (ex-) kankerpatiënten helpen met de gevolgen van ziekte en behandelingen. Een revalidatieprogramma is bedoeld voor mensen met meer klachten die onder behandeling zijn voor kanker of voor mensen die kanker hebben gehad. Op de pagina Oncologische revalidatie leest u meer informatie. 

Beweegprogramma’s

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat genoeg beweging tijdens de behandelperiode helpt bij vermoeidheidsklachten. Het advies is om je actief voor te bereiden op de operatie, chemobehandeling en bestralingen en actief te revalideren. ZGT biedt daarom beweegprogramma’s aan waarbij u traint onder begeleiding van een fysiotherapeut.