Verpleegkundige geeft patiënt een hand - Oncologisch centrum

Vroege en late gevolgen van borstkanker

Na het behandeltraject begint de fase van nazorg, herstel en follow-up. Het is belangrijk dat u uzelf een aantal weken de tijd geeft om te herstellen. Thuis in uw eigen omgeving komen vaak opnieuw emoties los. De mammacareverpleegkundige bespreekt tijdens uw bezoek aan de borstkliniek zowel het lichamelijk als geestelijk herstel met u. Bespreek uw vragen of gevoelens gerust met haar. De mammacareverpleegkundige is hiervoor ook telefonisch bereikbaar via het secretariaat.

Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u zich geen raad mee weet. Ook wanneer de behandeling al langer geleden is. U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. De mammacareverpleegkundige kan u hiermee helpen. Soms met een gesprek aan de hand van de ingevulde lastmeter of door u door te verwijzen naar specifieke deskundigen als een revalidatie-arts, psycholoog, geestelijk begeleider, maatschappelijk werker, seksuoloog. Op de pagina Ondersteunende zorg bij kanker leest u hier meer over.

Follow-up

Het follow-up traject betekent dat u controle bezoeken brengt aan de Borstkliniek Oost-Nederland. De controle bezoeken zijn bedoeld om:

  • te controleren of de ziekte zich niet opnieuw voordoet.
  • de gevolgen van de behandeling en eventuele bijwerkingen in kaart te brengen en (evt) te behandelen.
  • tijdig eventuele problemen zoals verwerking te herkennen en te erkennen.
  • zo nodig psychosociale zorg te bieden.
  • de mogelijke wens tot cosmetisch herstel met behulp van plastische chirurgie te bespreken.
  • inzicht te krijgen in de resultaten van de behandeling.

Meer informatie leest u in de folder De controle na de behandeling van borstkanker

Nazorg

Borstprotheses
Als u een borstamputatie of een borstsparende operatie heeft ondergaan kunt u een borstprothese gaan dragen. De keuze van een passende prothese is niet eenvoudig. Toch is het uit medisch -en emotioneel oogpunt van groot belang om goede hulpmiddelen te dragen. In de folder Borstprothesen leest u meer over de verschillende mogelijkheden. Ook bij Olland Medische Hulpmiddelen op de zorgboulevard in ZGT Hengelo kunt u terecht.

Borstreconstructie

Ook kunt u overwegen om op een later moment alsnog over te gaan op een borstreconstructie met een inwendige borstprothese. Meer informatie vindt u op de site van Plastische chirurgie.

Beweegprogramma’s
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voldoende beweging tijdens de behandelperiode een positief effect heeft op de vermoeidheidsklachten. Actief revalideren en je actief voorbereiden op operatie, chemobehandeling en bestralingen wordt steeds vaker geadviseerd. ZGT biedt beweegprogramma’s aan waarbij u traint onder begeleiding van een fysiotherapeut. Lees meer over de beweegprogramma's.

Informatiebijeenkomst

Het team van de Borstkliniek Oost-Nederland organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst voor borstkankerpatiënten. Tijdens iedere bijeenkomst wordt een aantal onderwerpen over borstkanker uitgelicht. Dit zijn onderwerpen waar ons team veel vragen van patiënten over krijgt, zoals over:  werkhervatting, beweging, voeding, hormoontherapie en seksualiteit. Houdt onze agenda in de gaten voor de exacte data.

Lotgenotencontact
Heb je behoefte aan contact met iemand die snapt waar jij nu doorheen moet? Iemand die borstkanker heeft (gehad) en weet wat jij nu doormaakt? Iemand die snapt waar jij het over hebt? Zoek contact met een praatmaatje van Borstkankervereniging Nederland. Dit is een lotgenoot die regelmatig contact met je heeft over wat jou bezighoudt. 

Op Facebook vind je een groep waar je lid van kunt worden voor lotgenootjes die op jonge leeftijd de diagnose borstkanker hebben gekregen. De leden in die groep kregen de diagnose tot een leeftijd van ongeveer 40 jaar. Zoek op Facebook op Jonge Borstkanker Lotgenootjes. Voor mensen die later de diagnose kregen is de groep Borstkanker Lotgenoten wellicht een beter keuze.