Verpleegkundigen lopen in de gang
Centrum voor Ouderen

Centrum voor Ouderen

Op de vierde etage van onze ziekenhuislocatie Almelo bevindt zich het ZGT Centrum voor Ouderen. In dit centrum staan kwetsbare ouderen centraal en werken medisch specialismen van vier verschillende afdelingen samen om innovatieve en kwalitatieve topzorg te bieden aan deze ouderen. Naast de samenwerking met verschillende specialismen wordt er ook samengewerkt met paramedische disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek, medisch maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en medische psychologie.

Het ZGT Centrum voor Ouderen is uniek in de manier waarop alle nodige ouderenzorg op één locatie wordt aangeboden in een gastvrije en huiselijke sfeer. De zorg voor kwetsbare ouderen neemt toe. Zij zijn meestal ouder dan 65 jaar en hebben meerdere klachten tegelijkertijd. Vaak gaat het dan om een combinatie van lichamelijke, psychische, sociale en/of functionele problemen. Een opname in het ziekenhuis kan bij hen leiden tot (onherstelbaar) functieverlies. Dit betekent dat patiënten na een ziekenhuisopname blijvend minder goed in staat zijn om zelfstandig activiteiten te verrichten. Ons doel is dat deze kwetsbare ouderen zo gezond mogelijk terugkeren naar hun eigen woonomgeving.

 infographic 

Specialismen

Er zijn vier verschillende specialismen die samen de kern van ons centrum vormen.

Geriatrie

Geriatrie is een medisch specialisme. Het richt zich specifiek op de problematiek van de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. Die problemen kunnen zowel lichamelijk, psychisch, sociaal en/of functioneel zijn. De klinisch geriater is een arts die gespecialiseerd is in problemen en ziekten die voorkomen op oudere leeftijd. De klinisch geriater probeert te achterhalen welke klachten bij het normale verouderingsproces horen en welke klachten nog te behandelen zijn. In de ouderenzorg is er vaak sprake van meerdere klachten of aandoeningen tegelijk. Door middel van onderzoek en observatie probeert de geriater de oorzaak te vinden. De geriater werkt nauw samen met andere hulpverleners, ook wel disciplines genoemd. Samen vormen zij het multidisciplinair geriatrisch team. Dit team bestaat uit de volgende disciplines:

 • Geriaters
 • Verpleegkundigen
 • Activiteitentherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Diëtiste
 • Logopedist
 • Psycholoog
 • Geestelijk verzorger

Dit team overlegt samen welke behandeling het beste bij u past en welke discipline bij u komt. Lees verder op de webpagina van de afdeling geriatrie.

Geriatrische traumatologie

Naarmate de mens ouder wordt, neemt de botkwaliteit af en worden de botten brozer. Dit wordt botontkalking of osteoporose genoemd. Door bijvoorbeeld een valpartij kan een wervel breken, maar ook de heup, de bovenarm of de pols. Als u dat overkomt en u bent 65 jaar of ouder dan komt u in aanmerking voor geriatrische traumatologie. De traumachirurg is de hoofdbehandelaar.
Het doel is om samen met u weer het niveau van functioneren te bereiken voor de breuk, zodat u weer terug kan naar uw eigen vertrouwde omgeving. Als men ouder wordt, gebruikt men vaak medicijnen in verband met meerdere aandoeningen. Tijdens de behandeling is hier extra aandacht voor. De geriater is vanaf opname betrokken bij de behandeling. De geriater is gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen bij ouderen. Lees verder over geriatrische traumatologie.

Neurologie

Op de afdeling neurologie wordt zorg en behandeling geboden aan patiënten met acute neurologische problematiek. Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg en zenuwen. De diversiteit van neurologische patiënten loopt erg uiteen. Niet alleen op basis van ziektebeelden en hoe deze zich presenteren, maar ook in leeftijden. Binnen de neurologie worden patiënten verpleegd vanaf 18 jaar. Naast het behandelen van de acute neurologische zorgvraag, staat ook het revalideren van de patiënten centraal. Aspecten waar neurologie en betrokken disciplines zich mee bezig houden zijn:

 • het behouden van de mobiliteit
 • het in kaart brengen en trainen van de cognitieve functies
 • het verbeteren van de spraak- en slikproblematiek.

Enkele dagen na opname wordt al gekeken naar de mogelijkheden na ontslag. Kan de patiënt naar huis of moet er verder worden gerevalideerd in bijvoorbeeld Roessingh of een verpleeghuis. Lees verder op de webpagina neurologie.

Psychiatrie

Psychiatrie biedt 24-uurs zorg en behandeling voor ouderen met acute psychiatrische problematiek. Het gaat om ouderen uit verschillende diagnostische categorieën, waarbij er sprake is van acute ontregeling op lichamelijk gebied, met een combinatie van uiteenlopende gemiddeld tot ernstige psychiatrische symptomen. De high en medium care behandelgroepen richten zich op kortdurende zorg binnen ZGT. Het herstel is gericht op terugkeer naar huis of een andere passende woonvorm. De nadruk van de behandeling ligt op stabiliseren en verbetering van psychiatrische en lichamelijke klacht, waarbij extra aandacht is voor de kwetsbare oudere patiënt. Dit houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar de stoornis, maar dat observaties ook breder in worden gezet. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar:

 • huidige psychiatrische toestandsbeeld en voorgeschiedenis;
 • gedrag/persoonlijkheid;
 • mobiliteit;
 • somatiek (lichamelijke toestand);
 • sociale omgeving.

De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • medicatie;
 • begeleiding door diverse disciplines;
 • dagstructuur (therapieprogramma);
 • deeltijdbehandeling voor ouderen.

Lees verder op de webpagina psychiatrie.