Paramedische disciplines

Paramedische disciplines werken samen met specialismen in het ZGT Centrum voor Ouderen. Deze disciplines bestaan uit:

  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Logopedie
  • Diëtiek
  • Medisch maatschappelijk werk
  • Geestelijke zorg
  • Medische psychologie

 

Fysiotherapie

De fysiotherapeut richt zich op het bewegen van kwetsbare ouderen. Voldoende beweging speelt namelijk een belangrijke rol in het behouden van de zelfredzaamheid en het voorkomen van complicaties gedurende het verblijf in het ziekenhuis. Handelingen van de fysiotherapeut bestaan uit:

  • Het verbeteren van transfers (het zich kunnen verplaatsen van bijvoorbeeld bed naar stoel of van zit naar stand);
  • Het verbeteren van het looppatroon en advies geven ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen.

Soms is het nodig om eerst specifiek spierkracht en conditie (belastbaarheid) te trainen voordat de patiënt in staat is om zelf te kunnen staan en lopen. De fysiotherapeut beoordeelt of het mobiliseren veilig verloopt met het oog op het verkleinen van het valrisico en of de patiënt zich zelfstandig (met of zonder hulpmiddel) kan redden. Bij een voldoende belastbare patiënt zal de therapie plaatsvinden in de oefenzaal die zich op de vierde verdieping van ziekenhuislocatie Almelo bevindt. Hier kan gebruik gemaakt worden van diverse apparatuur, welke soms specifiek gericht is op de oudere doelgroep. Onze trainingen vinden alleen of in groepsverband plaats.

Verder adviseert en licht de fysiotherapeut de verpleging in, betreffende het mobiliseren van de individuele patiënt. Daarnaast wordt de kwetsbare oudere gestimuleerd om waar mogelijk voldoende zelfstandig te bewegen. Wanneer dit niet mogelijk is, vindt het bewegen onder begeleiding plaats. Dit allemaal om de belastbaarheid en zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te houden tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

 

Ergotherapie

Ergotherapie begeleidt mensen om, ondanks klachten of beperkingen, zo zelfstandig mogelijk hun normale dagelijkse activiteiten uit te kunnen blijven voeren. Binnen het Centrum voor Ouderen houdt dit in dat we in kaart brengen hoe het veilig en zelfstandig handelen eruit ziet in relatie tot het ziektebeeld. Dit doen we door middel van tests en observaties van dagelijkse activiteiten op het gebied van cognitie (bijvoorbeeld geheugen, aandacht, planning en organisatie) en sensomotoriek (bijvoorbeeld de functionaliteit van de arm en hand na een beroerte). Hierbij kan je denken aan een observatie van de zelfverzorging of een kleine huishoudelijke activiteit. We observeren zowel de beperkingen als de mogelijkheden. Vervolgens maken we een start met de behandeling gericht op het zelfstandig functioneren. Zo nodig onderzoeken we welke hulpmiddelen en voorzieningen nodig zijn om thuis te kunnen functioneren.

 

Logopedie

De logopedist is deskundige op het gebied van communicatieproblemen en eet- en/of drinkproblemen (slikken). Bij ouderen komt deze problematiek regelmatig voor. Binnen het Centrum voor Ouderen begeleiden zij de patiënt en diens omgeving om optimaal te kunnen communiceren, ondanks een eventueel communicatieprobleem. Communicatieproblemen zijn bijvoorbeeld een afasie of dysartrie. Zij werken aan klachten die betrekking hebben op begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Bij problemen met het eten en drinken (o.a. verslikken, voedsel niet weg kunnen krijgen) beoordeelt de logopedist de slikfunctie en begeleidt bij het zo veilig en zo zelfstandig mogelijk laten verlopen van de eet- en drinkmomenten.

 

Diëtiek

De diëtist kan adviezen geven voor aanpassingen in de voeding of het dieet van de individuele oudere patiënt. Goede voeding of een dieet dat past bij de behoeftes en mogelijkheden van de oudere patiënt, is belangrijk. Goede voeding kan bijdragen aan een fittere oude dag. De combinatie van gezonde voeding en beweging zijn belangrijk om chronische ziekten en beperkingen zo lang mogelijk uit te stellen. De diëtist van het Centrum voor Ouderen levert hierdoor een bijdrage aan het herstelproces van een zwakkere oudere.
Aanpassing van voeding voor eetproblemen die specifiek bij ouderen voorkomen (minder trek, kauw- en slikproblemen) is essentieel. Slecht eten, in combinatie met te weinig beweging en/of ziekte, leidt bij ouderen in korte tijd tot veel spierweefsel verlies. Ondervoeding komt veel voor bij ouderen, zowel bij de zelfstandig wonende als bij degenen die wonen in instellingen. Ondervoeding geeft meer risico op vallen, botbreuken en sterfte. Aanvulling van voeding met eiwitrijke verstrekkingen, eiwitrijke drinkvoeding of sondevoeding kan nodig zijn voor herstel, voor gedurende de opname als daarna.

 

Medisch maatschappelijk werk

Als u merkt dat door ziekte, behandelingen in het ziekenhuis en door lichamelijke- en/of psychische beperkingen uw veerkracht afneemt, kunt u terecht bij de medisch maatschappelijk werker van het ZGT Centrum voor Ouderen. Deze maatschappelijk werker is gespecialiseerd in het ondersteunen van ouderen en naasten als het moeilijk wordt om met de veranderde situatie om te gaan. Zo kan eenzaamheid, verlies, verandering in denken, voelen, handelen en de toenemende kwetsbaarheid in deze levensfase uw leven mentaal uit balans brengen, spanning en stress veroorzaken. Door het voeren van gesprekken en het geven van handvatten zal de maatschappelijk werker samen met u opnieuw een passende balans (stress-reductie) proberen te vinden. U kunt ook bij haar terecht met praktische vragen over instanties, zorg(instellingen), wonen en financiën, waarbij u zoveel mogelijk de eigen regie zult behouden. Lees hier meer over maatschappelijk werk binnen ZGT

 

Geestelijke zorg

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende ervaring voor u en uw naasten en een inbreuk op uw dagelijkse leven. Een ervaring die ook indringende levensvragen op kan roepen en u voor moeilijke keuzes en situaties kan plaatsen. Een geestelijk verzorger is een vertrouwenspersoon die naar u luistert en u steunt in het proces dat u doormaakt. U kunt via de verpleging een beroep op ons doen, u of uw familie kan ook zelf contact met ons opnemen. De geestelijk verzorger werkt nauw samen met uw artsen en andere zorgverleners om u zo goed mogelijk te ondersteunen en zoveel mogelijk eigen regie te behouden. Contactpersoon geestelijke verzorging voor het ZGT Centrum voor Ouderen is Hugo Remmers, telefoon 088 708 3774 of per mail h.remmers@zgt.nl

 

Medische psychologie

Binnen het Centrum voor Ouderen heeft de psycholoog aandacht voor het levensverhaal van de kwetsbare oudere. We proberen te begrijpen waar de psychische en lichamelijke klachten door veroorzaakt kunnen zijn; welke rol spelen recente veranderingen, ingrijpende levensgebeurtenissen, persoonlijkheid, en zou het kunnen dat er sprake is van een diagnose als bijvoorbeeld dementie of depressie? Vaak wordt de familie betrokken om het verhaal zo compleet mogelijk te maken. Soms is een (neuro-)psychologisch onderzoek nodig. Binnen het ziekenhuis kan na de opname een behandeling van de psychische klachten aangeboden worden, alleen (of samen met de partner/een familielid) met een psycholoog of in groepsverband.