Zorgkaart Nederland

CHAARTED study; behandeling hormoongevoelige gemetastaseerd prostaatkanker

De toevoeging van Docetaxel chemotherapie aan hormoontherapie, ook wel androgeen deprevatie therapie genoemd (ADT), verbetert de overleving van mannen met gemetastaseerd, hormoongevoelig, prostaatkanker substantieel. Dat is gebleken uit een recent onderzoek gepresenteerd tijdens de American Society of Clinical Oncology meeting.

CHAARTED study

In deze studie, de zogenoemde CHAARTED study, werden in zes jaar tijd bijna achthonderd mannen met gemetastaseerd prostaatkanker behandeld met ADT of een combinatiebehandeling van Docetaxel chemotherapie met ADT. De patiëntenkarakteristieken tussen de beide behandelgroepen kwamen overeen. Specifiek werd gelet op het effect bij mannen met hoog volume ziekte (meer dan vier uitzaaiingen in het skelet, of elders in het lichaam) versus mannen met een laag volume ziekte.

Uitkomst studie

Uit dit baanbrekend onderzoek bleek dat het toevoegen van Docetaxel chemotherapie aan ADT de gemiddelde overleving met maar liefst anderhalf jaar verlengd. Het is overigens nog niet duidelijk of mannen met een hoog volume ziekte extra voordeel hebben bij deze combinatiebehandeling. Dit is mede ingegeven door de onduidelijke definitie van hoog en laag volume ziekte. Zo zou een patiënt met een enkele grote uitzaaiing in bijvoorbeeld het bekken best baat kunnen hebben bij de combinatie van Docetaxel plus ADT. Het is overigens wel de verwachting dat juist mannen met een hoog volume ziekte meer voordeel hebben van de combinatiebehandeling.

Dagelijkse praktijk

Deze CHAARTED study is belangrijk voor de dagelijks praktijk omdat de uitkomst impliceert dat mannen met hormoongevoelige gemetastaseerd prostaatkanker relatief veel overlevingsvoordeel hebben bij het vroegtijdig inzetten van de Docetaxel chemotherapie in combinatie met ADT. Dit overlevingsvoordeel is groter dan wanneer met chemotherapie gewacht wordt tot het stadium van gemetastaseerd prostaatkanker is bereikt, zoals nu gangbaar is.