Goede, gerichte informatie is belangrijk

  • 27 februari 2017
  • Interviews, Prostaatkanker, PSA, Screening, Zorg

Ruben Korthorst werkt sinds 2011 als uroloog in MST en hij is erg enthousiast over het vakgebied urologie. ‘Het leuke van urologie is dat je het hele traject van A tot Z zelf doet: diagnostiek, behandeling en de nacontrole. Je voert zelf de operaties uit; het werk is heel divers en afwisselend. Je kunt in dit vakgebied ook echt mensen helpen. Je kunt heel vaak iemand genezen. In andere vakgebieden kan je soms alleen maar een patient begeleiden tijdens zijn of haar ziekte; hier is een grote kans dat je iemand kan genezen. Ik vind het vooral heel leuk om mensen te helpen. Dat was ook de reden om arts te worden.’

Verschuiving

We zijn aan het verschuiven: laag risico behandeld en hoog risico afwachten. De laatste jaren verschuift het naar andersom: de agressieve prostaatkanker en de hoog-risico-patiënten behandelen, en actief afwachten bij de laag-risico-patiënten. Dat is een goede ontwikkeling.

Screening

Screening redt levens maar men betaalt een hoge prijs. De PSA test is niet goed genoeg. Wachten is op een test die PSA kan vervangen. Dat kan over een paar jaar dus anders zijn. Wanneer iemand familieleden heeft die op relatief jonge leeftijd prostaatkanker hebben gekregen, is het natuurlijk wel zinvol om PSA te meten.

Informatie

Korthorst hecht veel belang aan goede, gerichte informatie: ‘Er is veel informatie en dat kan de patiënten soms overspoelen. Bij gynaecologie Leeuwarden kan je online precies dat aanklikken wat je hebt en krijg je alleen daarover informatie. Het laat al het andere weg; dat is overzichtelijk. Het is fijn als de informatie precies past. Bij prostaatkanker is er een keuze in behandeling en de patiënt moet goed geïnformeerd zijn. Ook de minder hoogopgeleide mensen.’

Mensen vragen hem vaak, als ze voor een behandelkeuze staan: wat zou u doen? Hij wil patiënten begeleiden bij hun ziekteproces en niet de ouderwetse dokter zijn die zegt; u moet geopereerd worden. Korthorst: ‘Er is een hele groep analfabeten en laag-geletterden die dat niet per se zeggen in de spreekkamer. Het is belangrijk dat die ook goed geïnformeerd worden. Die kan je niet met een folder naar huis sturen. In het Rijnstate is voor deze groep bijvoorbeeld het aap-noot-nier project gestart. Dat vindt hij een heel goede ontwikkeling. Informatievoorziening, laagdrempelig voor iedereen toegankelijk; dat is belangrijk.’

Gevraagd naar zijn doelen op langere termijn zegt hij dan ook: ‘Nieuwe technische middelen maximaal inzetten om patiënten goede informatie te verschaffen. Hij denkt hierbij vooral aan apps en interactieve websites.’

Gecentreerde zorg

Korthorst is een voorstander van gecentreerde zorg: ‘wat makkelijk is, moet dichtbij kunnen bijvoorbeeld diagnostiek (basiszorg) en wat ingewikkelder is, mag wat reistijd kosten. Hierdoor kunnen er grotere centra zijn met grotere getallen; gecentreerde zorg.’

Santeon

Santeon is in 2010 opgericht om open samenwerking tussen de zeven Santeon ziekenhuizen (waaronder MST) te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Binnen MST heeft Ruben Korthorst de voorstrekkersrol. Santeon is namelijk erg actief op het gebied van prostaakankerzorg. Speerpunt hierbij is de kwaliteit van zorg meten door hun project ‘Zorg voor uitkomst’. Korthorst legt uit: ‘Dat betekent onder andere dat we open zijn over uitkomsten, om ervan te kunnen leren en onze patiënten inzicht te geven in wat het resultaat van de zorg in onze ziekenhuizen is.

Op 1 januari 2015 zijn de urologen van ZGT en MST gefuseerd. Het MST doet geen radicale prostatectomie; patiënten gaan daarvoor naar ZGT. Andersom doet MST de brachytherapie voor beide centra. ZGT doet ook mee aan ‘zorg voor uitkomst’ via hun maatschap met MST.