Incidentie prostaatkanker in Europa

  • 29 oktober 2019
  • Nieuwsberichten, Prostaatkanker, Sterftecijfers, Overleving, Onderzoek

De incidentie van prostaatkanker is in Nederland gemiddeld vergeleken met andere EU-landen. Prostaatkanker komt in Noord- en West-Europa over het algemeen vaker voor dan in Zuid- en Oost-Europa.

Stabilisatie incidentie in EU-landen

Tussen 1995 en 2008 is de incidentie van prostaatkanker in de meeste EU-landen flink gestegen. Maar, de laatste paar jaar laten enkele Noord- en West-Europese landen een stabilisatie of lichte daling zien. Die stijging is waarschijnlijk het gevolg van een toegenomen ‘awareness’ voor prostaatcarcinoom en het gebruik van echo als beeldvormende diagnostiek. Na 1994 volgde een stabilisatie van het incidentiecijfer op een hoog niveau, tot de incidentie opnieuw sterk steeg vanaf 2002. Ditmaal was de stijging voornamelijk het gevolg van de introductie van de PSA test.

In Nederland 12.600 nieuwe gevallen

In 2018 zijn in Nederland ongeveer 12.600 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld. Vanaf 45 jaar tot tachtig jaar neemt het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker sterk toe. Vanaf tachtig jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker weer af. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen ouder dan 45 jaar. Van alle mannen die in 2018 kanker kregen, had 21% prostaatkanker. Op 1 januari 2018 waren er ongeveer 83.800 mannen met prostaatkanker. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie*. Dit wil zeggen het aantal mannen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de peildatum (1 januari 2018) prostaatkanker heeft gekregen en op de peildatum nog in leven was.

Prognose prostaatkanker is verbeterd

De overleving van patiënten met prostaatkanker is iets verbeterd door vroege diagnose en betere behandelmogelijkheden. De relatieve vijfjaarsoverleving** bedroeg 69,4% voor mannen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker. Dit is nu gestegen naar 89,1% voor mannen bij wie de diagnose in de periode 2011-2015 werd gesteld.

Meer informatie

*Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.

**De kans dat iemand vijf jaar na diagnose van een bepaalde ziekte niet aan die ziekte overleden is. Deze kans wordt geschat door deling van de geobserveerde overleving (onafhankelijk van doodsoorzaak) van de patiëntengroep gedeeld door de verwachte overleving van een groep met een zelfde leeftijds- en geslachtsopbouw uit de algemene populatie (op basis van sterftetafels van de algemene bevolking).
Bron: OncologieenPraktijk