ZGT brengt prostaatkankerboek uit: door patiënten voor patiënten

  • 19 december 2019
  • Nieuwsberichten, Prostaatkanker, uroloog, Patiënten, Voorlichting, Ervaringen, ziekenhuis

Wanneer je geconfronteerd wordt met prostaatkanker, dan heeft dit enorme impact op het leven. Je gaat niet alleen een ingrijpend medisch traject in, ook het dagelijks leven verandert. Alledaagse bezigheden, zoals toiletteren en bewegen, kunnen heel ingewikkeld worden.

Om deze reden heeft ZGT een boek voor patiënten samengesteld: De Prostaatkanker Gids. Met het verschijnen van dit boek hebben (ex-)patiënten en professionals verhalen en tips op papier gezet, die prostaatkankerpatiënten kunnen helpen bij het omgaan met deze vervelende ziekte.

Samen kiezen

Uroloog Gerd-Jan Molijn: “We geven als ziekenhuis al veel informatie over de ziekte, vooral vanuit medisch oogpunt: over de mogelijkheden, de bijwerkingen. Om basis van het totaalplaatje brengen we alles opties voor de patiënt in beeld. Daarna kiezen we samen met de patiënt voor de beste optie, want iedere patiënt is anders.”

“Maar wat we meer kunnen doen is de ervaring van lotgenoten delen. Van mensen die ervaringen hebben ziekte hebben. Die laten we aan het woord in dit boek. Ze vertellen in een aantal persoonlijke verhalen wat ze hebben ervaren en wat het traject met hen en hun partners heeft gedaan.”

Hoe te verkrijgen?

Patiënten met prostaatkanker krijgen het boek mee tijdens het polibezoek bij de uroloog. Omdat de urologen van ZGT nauw samenwerken met ziekenhuis MST, krijgen ook de patiënten in Enschede het nieuwe boekje. Voor andere belangstellenden is het boek voor 10 euro te verkrijgen via Pipenzo. Dit is de personeelswinkel van ZGT, gelegen binnen de ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo. ZGT onderzoekt nog in samenwerking met de prostaatkankerstichting, of het boek ook (digitaal) landelijk beschikbaar kan komen.