Verpleegkundigen lopen in de gang

Allergologie, deelspecialisme dermatologie

Een allergische reactie is een verandering in de reactie van het afweersysteem. Bij een allergische reactie reageert het afweersysteem vaak te heftig op onschuldige stoffen. Deze stoffen komen van buiten het menselijk lichaam. Het afweersysteem ziet deze stoffen ten onrechte als gevaarlijke stoffen. De afweerreactie die dan ontstaat, uit zich in verschillende ziektebeelden zoals hooikoorts, astma en voedingsallergie. Ook kunnen huidklachten ontstaan. Voor meer informatie zie de website zgt.nl/allergologie