Verpleegkundigen lopen in de gang

Biologicalspreekuur

Biological spreekuur voor psoriasis

Verstoorde afweerprocessen blijken een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van psoriasis. Door deze ontdekking zijn er nieuwe geneesmiddelen gevonden die specifiek gericht zijn op deze afweerprocessen. Deze geneesmiddelen noemen we 'biologicals'. Dit zijn aangepaste lichaamseigen eiwitten. Doordat deze eiwitten aangepast zijn, kunnen ze ingrijpen in het verstoorde afweerproces. Ze hebben effect op een speciale groep witte bloedcellen, de zogenaamde T-cellen. Er zijn aanwijzingen dat deze T-cellen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van psoriasis.

Soorten biologicals

Biologicals worden alleen voorgeschreven voor volwassenen met ernstige chronische plaque psoriasis. Biologicals dienen we uitsluitend als injectievloeistof toe. Dat doen we door middels van injecties in de huid, of met een infuus. We schrijven alle in Nederland beschikbare biologicals voor. De biologicals etanercept (Enbrel ®), adalimumab (Humira®) en ustekinumab (Stelara®) worden met een injectie toegediend.
Ook de infuustherapie met infliximab (Remicade ®) is mogelijk. Voor de infuusbehandeling wordt u dan een paar uur opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde in Hengelo of Dagbehandelcentrum in Almelo.

Biological spreekuur

Als u een behandeling met een biological krijgt voorgeschreven, heeft u eerst een afspraak op het biologicalspreekuur. Tijdens dit spreekuur komt u bij een verpleegkundig specialist of een dermatologieverpleegkundige. Zij informeren u over de behandeling. Daarna maakt u een afspraak voor een aantal routineonderzoeken: een bloed- en urineonderzoek, longfoto en een zogenaamde Mantouxtest, ter uitsluiting van tuberculose. De resultaten van dit vooronderzoek laten zien of u geschikt bent om te starten met de biologicaltherapie. De medicijnen worden vervolgens besteld bij de ziekenhuisapotheek, waarna de verpleegkundig specialist of een dermatologieverpleegkundige u of uw mantelzorger spuitinstructie geeft. U heeft regelmatig een controleafspraak op het biologicalspreekuur bij afwisselend uw dermatoloog, een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige.