Verpleegkundigen lopen in de gang

Kind en eczeemspreekuur

Het spreekuur ‘kind en eczeem’ is speciaal voor kinderen met chronische huidaandoeningen, zoals atopisch eczeem. Daarnaast kunnen zuigelingen, baby’s, peuters en kleuters hier terecht met huidproblemen. Chronische huidaandoeningen die op jonge leeftijd beginnen kunnen leiden tot negatieve psychosociale gevolgen op latere leeftijd. Het is daarom goed om kinderen al op vroege leeftijd te leren omgaan met hun huidaandoening. Dat gebeurt in samenwerking met de ouders.

Gespecialiseerde dermatologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of dermatologen leiden het spreekuur. U kunt samen met hen een plan maken om uw kind zo optimaal mogelijk te behandelen. Tijdens de behandeling blijft de dermatologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist uw aanspreekpunt. Naast behandeladviezen is er tijdens het spreekuur ook uitgebreid aandacht voor zalfbegeleiding en psychosociale begeleiding.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschijnselen, klachten en behandelingen die voorkomen bij kinderen met eczeem? Bekijk dan de webpagina eczeem bij kinderen.  

Verwijzing

Baby’s, zuigelingen, peuters, kleuters en oudere kinderen met eczeem kunnen via de huisarts of het consultatiebureau worden verwezen. U kunt dan een afspraak maken met een dermatologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Bij complexe problemen kan de zorg ook thuis worden voortgezet.
Bij uw afspraak op de polikliniek dermatologie, gaat u eerst naar de dermatologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Hij/zij neemt de anamnese af. Dat wil zeggen dat hij/zij alle benodigde (medische) gegevens over uw kind verzamelt. De dermatoloog en de verpleegkundige bekijken de huid van uw kind. Op basis daarvan bepalen zij het beleid. De verpleegkundige geeft u de uitleg en instructie die nodig is voor ondersteuning van de behandeling en ziet uw kind terug bij een volgende controle.