Verpleegkundigen lopen in de gang

Wanneer u de polikliniek dermatologie bezoekt, kunt u in contact komen met de onderstaande medewerkers.

Dermatologen

Dermatologen (huidartsen) zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van huidaandoeningen. Klik hierboven op een foto voor meer informatie over de betreffende dermatoloog.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialistt (VS) heeft een verpleegkundige achtergrond. Hij of zij voert soms ook medische taken uit. Bij de afdeling dermatologie richt de VS zich op patiënten met aandoeningen als acne, eczeem en psoriasis, maar ook met huidkanker en spataderen. Tijdens een eigen spreekuur voert de VS controles en medische handelingen uit. Daarnaast heeft de VS tijd voor het voorlichten en begeleiden van patiënten.

Dermatologieverpleegkundigen

Dermatologieverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het vakgebied van de dermatologie. Zij hebben eigen spreekuren waarin ze patiënten extra begeleiding geven. Voorbeelden van die spreekuren zijn het verbandspreekuur en het spreekuur 'kind en eczeem'. De dermatologieverpleegkundige staat onder supervisie van de dermatoloog.

Coassistenten

Een coassistent is een student geneeskunde in de laatste jaren van zijn studie. Een coassistent doet praktijkervaring op om later als zelfstandig arts te werken. Hij werkt onder supervisie van de dermatoloog.

Unithoofd

Het unithoofd draagt zorg dat de zorg- en werkprocessen van de polikliniek optimaal verlopen.

Doktersassistentes dermatologie

De doktersassistentes dermatologie zorgen voor de voorbereiding, begeleiding en assistentie van het spreekuur.

Stagiaires doktersassistente

Deze student in opleiding tot doktersassistente doet een tien weken durende stage op de polikliniek. Dat gebeurt onder supervisie van de doktersassistentes en het unithoofd.

Secretaresses

Onze secretaresses ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon en maken afspraken met patiënten. Bovendien zorgen ze voor de administratie op de polikliniek of afdeling en ze wijzen u de weg in het ziekenhuis.