Verpleegkundigen lopen in de gang
Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich niet alleen op aandoeningen, maar vooral op de praktische gevolgen daarvan. Ergotherapie is gericht op het verbeteren van dagelijkse handelingen in de woon-, leef- en werkomgeving van de persoon. Het is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar de ergotherapeut. Op basis van uw mogelijkheden en uw inbreng stelt de ergotherapeut samen met u een programma op. Daarmee leert u uw alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier. Therapie op maat dus.

 

De behandeling

Wij bieden u begeleiding in het optimaliseren van belasting/belastbaarheid en geven informatie over ergonomische principes. Ook doen we onderzoek naar de beperkingen, trainen ze functie en functionaliteit en geven we huiswerkoefeningen om herstel te bevorderen. Daarnaast kunnen we u adviseren over eventuele woningaanpassingen en hulpmiddelen. Met de ergotherapiebehandeling proberen we een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij u te bereiken op het gebied van zelfzorg, huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk, spel, school en vrijetijdsbesteding.

Verwijzing en vergoeding

We behandelen op verwijzing van een arts. Dit kan de huisarts of een specialist zijn. Ergotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket, dan hebt u recht op meer uren ergotherapie. Voor de precieze vergoeding kunt u uw zorgpolis nakijken.

DTE

Het is binnen ZGT ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken bij een ergotherapeut. Dit gaat dan via de zogenoemde 'directe toegankelijkheid ergotherapie'.