Verpleegkundigen lopen in de gang

De hand

De hand is een zeer belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam en is in staat tot vele functies. Met onze handen kunnen we bijvoorbeeld schrijven, bestek bedienen, een hand geven, tasten, een instrument bespelen, aan- en uitkleden, sporten maar ook zware arbeid verrichten. De hand zit ingewikkeld in elkaar, diverse structuren (spieren, pezen, bandjes, botten, huid, zenuwen) zorgen ervoor dat we zowel nauwkeurige als hele zware handelingen kunnen uitvoeren. Al deze structuren zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Hierdoor is het mogelijk om een hoog niveau van functioneren te bereiken. De keerzijde daarvan is echter de kwetsbaarheid van de hand. Bij een aandoening, overbelasting of een letsel kan het functioneren van dit lichaamsdeel snel verstoord raken en een flinke belemmering geven in het dagelijks handelen. Activiteiten die eerder zonder moeite uitgevoerd konden worden leveren nu problemen of zijn soms zelfs onmogelijk. Dit kan verregaande consequenties hebben voor het uitvoeren van hobby’s, werk en de dagelijkse handelingen.

De handtherapeut

De handtherapeut is een fysio- of ergotherapeut die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van mensen met een aandoening of letsel aan de hand (en pols?). Dit kunnen klachten zijn ontstaan door artrose, na overbelasting, maar ook na bijvoorbeeld een operatie aan de hand. De handtherapeut is dan de specialist om u te begeleiden bij het herstel.

Samenwerking met andere specialisten

De handtherapeuten van ZGT werken nauw samen met handchirurgen, orthopeden, plastisch chirurgen en overige medisch specialisten. Ook nemen ze deel aan het twee wekelijkse multidisciplinaire handenspreekuur in ZGT. Dit is een spreekuur waarin de handspecialisten van ZGT (plastisch-, orthopedisch- en trauma chirurg, reumatoloog, radioloog en revalidatie arts) samen met de handtherapeuten u onderzoeken en een gericht behandelplan opstellen.

Behandelmogelijkheden

De handtherapeut van ZGT heeft de keuze uit verschillende behandelmogelijkheden die telkens worden afgestemd op uw specifieke klachten en situatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een analyse van de verminderde handfunctie
  • Instructie en advies ten aanzien van bewegen en gebruik van uw hand tijdens activiteiten, hobby en werk
  • Oedeembehandeling, wondzorg
  • Herstel van de beweeglijkheid en kracht
  • Het aanmeten van een (tijdelijke) spalk
  • Advisering in het gebruik van hulpmiddelen

Gedurende de behandelperiode maakt de handtherapeut gebruik van diverse meetinstrumenten om het beloop van uw revalidatie goed te kunnen volgen.

Vergoeding handtherapie

Handtherapie in ZGT is eerstelijnszorg, de vergoeding valt onder fysiotherapie of ergotherapie. In bepaalde situaties kan er sprake zijn van poliklinische revalidatiebehandeling, met een andere vergoedingsregeling. Dit is alleen mogelijk op verwijzing van een revalidatiearts.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak bij één van de handtherapeuten van ZGT is het wenselijk dat u een verwijzing heeft van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling fysiotherapie/ergotherapie.