Verpleegkundigen lopen in de gang

Kinderergotherapie richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die moeite hebben met dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving. Dit kan zijn brood smeren, aan- en uitkleden, veters strikken, schrijven, werken aan een taakje in de klas, moeite met plannen van huiswerk, concentreren of de prikkelverwerking.
De ergotherapeut kijkt samen met uw kind en zijn omgeving waar het probleem door veroorzaakt wordt en werkt vervolgens samen aan een oplossing. Dit kan zijn door begeleiding, training en advies.

Daarnaast geeft de kinderergotherapeut advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals een rolstoel, kinderstoel, aangepast schoolmeubilair.

 

 

Wat doet de kinderergotherapeut?

Wanneer uw kind bij de kinderergotherapeut is vindt er een intake plaats om de hulpvraag van u en uw kind te achterhalen. Vervolgens observeren en onderzoeken we waar de problemen vandaan komen. Waar mogelijk in de eigen omgeving van het kind en maken wij gebruik van gestandaardiseerde testen en observaties.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind wordt vaak informatie ingewonnen bij u als ouder(s), school, verwijzer en eventueel andere betrokkenen.
De kinderergotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en onderzoek met u en stelt zo nodig een behandelplan op. De behandeldoelen en evaluatiemomenten worden in overleg met u en uw kind besproken.
Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer(s).

Kinderergotherapie in ZGT

De kinderergotherapeuten werken zowel klinisch (opname) als poliklinisch.

Ergotherapie als onderdeel van de behandelteams

Als kinderergotherapeut maken we onderdeel uit van de volgende behandelteams:

  • Kinderteam
  • Plas- en poeppolikliniek
  • SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten)
  • Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB)

Verwijzing en vergoeding

U kunt zowel met een verwijzing van de huisarts, schoolarts, jeugdarts, kinderarts, kinderrevalidatiearts als zonder verwijzing bij ons terecht. Ergotherapie wordt 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, heeft uw kind soms recht op meer uren ergotherapie. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.