Verpleegkundigen lopen in de gang

Fysiotherapie na bariatrische ingreep

In het ZGT obesitascentrum vinden bariatrische operaties plaats, zoals maagverkleiningen. Bij bariatrische ingrepen hoort een uitgebreid multidisciplinair begeleidingstraject dat twee jaar duurt. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl.

Behandeling bij bariatrische patiënten

Vanuit onze fysiotherapeutische invalshoek begeleiden wij u wanneer u een bariatrische ingreep hebt ondergaan. Deze begeleiding vindt plaats in groepsverband. Het doel is om u te informeren over de noodzaak en de effecten van bewegen. Ook krijgt u ondersteuning bij het vinden van een passende bewegingsvorm. Als er een fysiotherapeutische indicatie is, bieden wij u een individuele behandeling. De kosten hiervan zijn conform de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.