Verpleegkundigen lopen in de gang

Fysiotherapie bij duizeligheid

Door draaiduizeligsheidklachten kunt u zich belemmerd voelen in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor behandeling. Eerst leest u meer informatie over BPPD. 

BPPD

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is een vorm van duizeligheid die wordt gekenmerkt door aanvallen van draaiduizeligheid. Soms treedt hierbij misselijkheid op. Zo’n aanval wordt uitgelokt door veranderingen van de stand van het hoofd, zoals omdraaien in bed, vooroverbuigen, omhoog kijken. De duizeligheid duurt enige seconden tot enkele minuten. Bij herhalen van de beweging die de duizeligheid uitlokt, vermindert de duizeligheidsreactie. Bij het merendeel van de patiënten gaan de klachten binnen vier weken vanzelf over.

'Gruis' in evenwichtsorgaan

Het bestaan van verdichtingen of 'gruis' in het evenwichtsorgaan wordt gezien als de verklaring van BPPD.

Behandeling bij duizeligheidklachten

U kunt sneller van duizeligheid herstellen door de behandeling waarbij een kiepbeweging gemaakt wordt. Dit gevolgd door manoeuvres van het hoofd met als doel het 'gruis' te verplaatsen zodat het geen hinder meer geeft. Bij deze behandeling zit u op de bank en worden de bewegingen onder begeleiding van de fysiotherapeut uitgevoerd. Een behandeling duurt ongeveer een half uur. Vaak zijn drie behandelingen nodig om klachten te verminderen of geheel te verhelpen. U krijgt informatie, adviezen en soms huiswerkoefeningen mee. Verwijzing voor deze behandeling gebeurt veelal door huisarts, neuroloog of KNO-arts.