Verpleegkundigen lopen in de gang

Op de verpleegafdeling en polikliniek geriatrie wordt fysiotherapie gegeven. 

Fysiotherapie op de verpleegafdeling geriatrie

Op de verpleegafdeling geriatrie richt de fysiotherapeut zich op het bewegen van u als oudere. Voldoende beweging speelt namelijk een belangrijke rol in het behouden van uw zelfredzaamheid en het voorkomen van complicaties tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. De fysiotherapeut:

  • verbetert het zelfstandig verplaatsen van bijvoorbeeld bed naar stoel of van zitten naar staan;
  • verbetert het looppatroon en geeft advies over het gebruik van hulpmiddelen.

Zelfstandigheid

In sommige gevallen traint de fysiotherapeut spierkracht en conditie, voordat u zelfstandig staat of loopt. De fysiotherapeut beoordeelt of het mobiliseren veilig verloopt, daarbij kijkt diegene naar uw valrisico en zelfstandigheid.

Fysiotherapie op de polikliniek geriatrie

Behalve op de verpleegafdeling komt de fysiotherapeut ook op de polikliniek.

Vallen

Gaat u naar de geriater voor een valscreening? U krijgt ook een gesprek met de fysiotherapeut. Diegene vraagt u naar de omstandigheden rondom uw val. De fysiotherapeut doet diverse testen om te kijken wat de oorzaak van uw val kan zijn. De uitslag hiervan wordt samengevoegd met de bevindingen van de arts en de verpleegkundige. U kunt een fysiotherapeut inschakelen voor de behandeling. Dat kan een fysiotherapeut van ZGT zijn, maar ook een therapeut bij u in de buurt.

Specifieke valpreventie

Soms wordt er specifieke valtraining en -preventie geadviseerd. Hiervoor kunt u ook terecht bij een fysiotherapeut in ZGT. Deze leert u individuele technieken zodat een val veiliger verloopt en u een breuk of ernstig letsel voorkomt.