Verpleegkundigen lopen in de gang

Fysiotherapie voor kinderen

De kinderfysiotherapeut is de specialist in het bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen tot achttien jaar. Zijn er gezondheidsproblemen die het bewegen
beïnvloeden? Verloopt de motorische ontwikkeling anders? Dit zijn redenen om een kinderfysiotherapeut in te schakelen.

Doel kinderfysiotherapie

Het doel van kinderfysiotherapie is beter functioneren in de leefomgeving van het kind. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden en veel
voorkomende problemen bij kinderen. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Behandeldomein

Het domein van de kinderfysiotherapie betreft onder andere:

 • Zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken.
 • Kinderen met problemen met uitvoeren van motorische vaardigheden.
 • Een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten).
 • Schrijfproblemen.
 • Houding- en bewegingsproblemen.
 • Pijnklachten aan het houding- en bewegingsapparaat.
 • Vermoeidheids- en conditieproblemen.
 • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
 • Bewegingsproblemen als gevolg van een trauma.
 • Aangeboren, chronische aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Stappenplan kinderfysiotherapie

Een overzichtelijke weergave van de stappen die u doorloopt met u kind bij kinderfysiotherapie.

 • 1.

  Intake

  Met een intake wordt de hulpvraag van u en uw kind duidelijk.

 • 2.

  Onderzoek

  De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt uw kind.

  De fysiotherapeut krijgt hierdoor een compleet beeld van het motorisch niveau en de mogelijkheden van uw kind. Hiervoor kan informatie ingewonnen worden bij u als ouder(s), school, verwijzer(s) en eventueel anderen die bij uw kind zijn betrokkenen. Tijdens de observatie wordt een video-opname gemaakt. Dit wordt gebruikt tijdens de bespreking.

 • 3.

  Bespreking

  De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van het onderzoek met u en eventueel met de verwijzer. 

 • 4.

  Schriftelijk verslag

  Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling brengt de kinderfysiotherapeut schriftelijk verslag uit aan de verwijzer(s).

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten werken klinisch (opname op een verpleegafdeling) en poliklinisch. 

Klinisch

Klinische werkzaamheden van de kinderfysiotherapeuten bestaan uit het onderzoeken en behandelen van pasgeborenen met mogelijk motorische problemen en het begeleiden van ouders. Bijvoorbeeld door tips en adviezen te geven over de verzorgen van uw baby. Op deze website vindt u verschillende filmpjes met tips en adviezen.
Daarnaast richt de kinderfysiotherapeut zich op het observeren en onderzoeken van kinderen die opgenomen zijn voor verdere diagnostiek. Denk hierbij aan buikklachten, slaapproblemen en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Lees meer informatie over SOLK. Ook richt de kinderfysiotherapeut zich op het behandelen van kinderen die opgenomen zijn met fracturen, ademhalingsproblemen, groei- en ontwikkelingsachterstanden, excessief huilen, onrust en obstipatie.

Poliklinische fysiotherapie

Maakt u zich zorgen over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind? Hiervoor kunt u terecht bij poliklinische fysiotherapie. De fysiotherapeuten werken samen met kinderartsen, kinderrevalidatieartsen, kinderbekkentherapeuten, kinderergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Het consultatiebureau wordt bij de behandeling van zuigelingen ook betrokken in het proces.

Fysiotherapie onderdeel van behandelteams

De kinderfysiotherapeut maakt deel uit van verschillende behandelteams:

Verwijzing en vergoeding

Uw kind kan zowel met als zonder een verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Minimaal achttien behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor kinderen tot en met achttien jaar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.