Verpleegkundigen lopen in de gang

Fysiotherapie bij longaandoeningen

Binnen de afdeling fysiotherapie zijn therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met longproblematiek.

Voor wie?

Bij longproblematiek kunt u denken aan de volgende aandoeningen:

 • COPD/bronchitis/emfyseem
 • Astma
 • Pneumonie (longontsteking)
 • Longkanker
 • Longfibrose
 • Sarcoïdose
 • Status na longoperatie (VATS, lobectomie, pneumectomie)
 • Pneumothorax

De fysiotherapeut kan u helpen bij problemen op het gebied van:

 • Ademhaling: benauwdheid (in rust en/of bij inspanning) en hyperventilatie, angst voor kortademigheid, spanningsklachten
 • Ophoesten: hoestklachten, problemen met het ophoesten van slijm, het gebruik van hulpmiddelen zoals flutter en PEP
 • Bewegen: kortademigheid bij inspanning, krachtsverlies, conditieverlies, vermoeidheid, spanningsklachten.

De behandeling

Als u zich aanmeldt voor fysiotherapie volgt er eerst een intake waarin u met de fysiotherapeut uw klachten bespreekt. De fysiotherapeut doet een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en komt vervolgens met een behandelvoorstel. De fysiotherapeut heeft verschillende behandelmogelijkheden:

 • Ademhalingstherapie (oefeningen)
 • Verbeteren van sputumklaring (slijm ophoesten)
 • Gebruik van hulpmiddel (bijvoorbeeld flutter, PEP) aanleren
 • Kracht- en conditietraining
 • Verbeteren van mobiliteit (beweeglijkheid) van de thorax (borstkas) en algemeen
 • Ontspanningstherapie
 • Ademspiertraining
 • Educatie en zelfmanagement

 

De behandeling kan individueel plaatsvinden of in groepsverband.

Longrevalidatie

Ook is het mogelijk een longrevalidatie-traject te volgen, specifiek voor mensen met COPD Gold III of IV. De longrevalidatie is een programma van 12 weken met multidisciplinaire behandeling. Verwijzing vindt altijd plaats via de longarts.
Het behandelteam bestaat uit een longarts, revalidatie-arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en een maatschappelijk werker.
Het behandeltraject is gericht op beter leren leven met COPD. Enerzijds door goede zelf-management, waardoor minder of minder ernstige exacerbaties (longaanvallen) ontstaan. Anderzijds door beter te leren omgaan met de gevolgen van COPD; kortademigheid, vermoeidheid, verminderd inspanningsvermogen, slijm ophoesten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de fysiotherapie.