Verpleegkundigen lopen in de gang

Op de afdeling fysiotherapie van ZGT worden neurologische patiënten zowel klinisch als poliklinisch behandeld. Deze neurorevalidatie richt zich op het zo optimaal mogelijk functioneren na een niet-aangeboren hersenletsel.

Neurorevalidatie in de kliniek

Op de verpleegafdeling neurologie liggen patiënten met de meest uiteenlopende neurologische aandoeningen, zoals een CVA, MS, Parkinson, hernia of hersentumoren. In de meeste gevallen wordt bij opname direct de fysiotherapeut in consult gevraagd door de arts of verpleegkundig specialist. De fysiotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam. De behandeling is gericht op het herleren of behouden van uiteenlopende functies en vaardigheden, zoals zitten, staan en (trap)lopen. De therapie kan individueel en in groepsverband plaats vinden, bijvoorbeeld in het oefenzaal- of huiskamerproject.
Tijdens de familieparticipatie krijgen naasten de mogelijkheid om mee te kijken met de behandeling van patiënten. Indien nodig wordt dit gepland samen met de ergotherapie en/of logopedie.
Daarnaast neemt de fysiotherapeut deel aan het multidisciplinaire overleg en zorgen we bij ontslag voor een goede overdracht naar een vervolginstelling of eerstelijns fysiotherapeut.

Neurorevalidatie poliklinisch

Naast therapie in de kliniek vindt er in ZGT ook poliklinische behandeling van neurologische patiënten plaats. Aangezien de meeste neurologische patiënten beperkingen hebben op meerdere gebieden is de therapie veelal multidisciplinair. De hoofdbehandelaar van deze poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) is de revalidatiearts. De PRB kan ook gestart worden na klinische opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
Er kan echter ook monodisciplinaire behandeld worden door de fysiotherapeut op verwijzing van een specialist of de huisarts of er kan een afspraak gemaakt worden via DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie).

Kennisnetwerken en beroepsinhoudelijke werkgroepen

De fysiotherapeuten van ZGT nemen deel aan het CVA kennisnetwerk en beroepsinhoudelijke werkgroepen zoals het MS-netwerk en CVA-ketenwerkgroep.