Verpleegkundigen lopen in de gang

Oncologiefysiotherapie

Wat is oncologiefysiotherapie

Bij de behandeling van kanker worden patiënten vaak geconfronteerd met verschillende klachten of beperkingen. Dit kan het gevolg zijn van de aandoening zelf of de medische behandeling. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Vermoeidheid
  • Pijn
  • Conditieverlies
  • Verminderde spierkracht
  • Gewrichts- en/of mobiliteitsklachten
  • Spanningsklachten
  • Ademhalingsproblemen
  • Bewegingsangst
  • Problemen die ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby’s.

Wanneer wordt oncologiefysiotherapie ingezet?

Oncologiefysiotherapie kan worden ingezet voor-, tijdens en na de behandeling. In iedere fase richt de behandeling zich op de hulpvraag van de patiënt, waarbij rekening gehouden wordt met het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. De behandeldoelen kunnen per fase verschillen en worden samen met de oncologiefysiotherapeut bepaald. De oncologiefysiotherapeut heeft hierbij een ondersteunende rol, of fungeert als coach in dit proces.

Een verwijzing naar de oncologiefysiotherapeut kan geregeld worden door de behandelend specialist, huisarts of oncologieverpleegkundige of neem zelf contact op met de afdeling fysiotherapie.

Trainen voorafgaand aan een operatie (prehabilitatie)

De oncologiefysiotherapeuten begeleiden ook patiënten voorafgaand aan de operatie. Dit doen we om te zorgen dat u zo fit mogelijk de operatie in gaat. Dit heet prehabilitatie. Als u fit de operatie ingaat, heeft u minder kans op complicaties en herstelt u sneller. Onder begeleiding van de oncologiefysiotherapeut gaat u in de weken voor de operatie trainen. Dit om spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren. 

Is trainen voorafgaand aan uw operatie nodig? Dan informeert uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige u hierover. U mag ook altijd zelf contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie. 

De oncologiefysiotherapeuten zijn ook betrokken bij de medisch specialistische oncologische revalidatie. U leest hier meer over op de pagina van de afdeling Revalidatiegeneeskunde.