Verpleegkundigen lopen in de gang
Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Bezoek van een geestelijk verzorger

Vertrouwen, verdiepen, verbinden

 

Een poliklinisch bezoek of een opname in ZGT is vaak een ervaring die indringende levensvragen en ingrijpende keuzes met zich mee kan brengen. Misschien heeft u voldoende steun vanuit uw thuissituatie om hiermee om te kunnen gaan. U of uw naaste mag altijd een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van ZGT. Bijvoorbeeld wanneer u:

 

  • vragen heeft in de laatste fase van het leven;
  • moeite heeft met afhankelijkheid;
  • steun wenst bij verlieservaringen;
  • een slecht nieuws gesprek heeft gehad;
  • behoefte heeft aan gebed, meditatie, stilte, muziek, een wandeling naar de gebedsruimte of het restaurant;
  • bediend wil worden;
  • u voor een ingrijpende keuze in de behandeling staat.

Meer in het algemeen is een geestelijk verzorger een vertrouwenspersoon die naar u luistert en u steunt in het proces dat u doormaakt. Om samen te zoeken naar zin, betekenis en levenskracht. Daarbij staat uw levensvisie centraal en kijken we waar u kracht aan kunt ontlenen.

Elke verpleegafdeling heeft een eigen geestelijk verzorger. Een van de verpleegkundigen vraagt u bij de anamnese of op een ander moment of u het op prijs stelt dat een van de geestelijk verzorgers u komt bezoeken. Op een aantal afdelingen in Hengelo komt een vrijwilliger, een contactpersoon van de geestelijke verzorging, u vragen of u een bezoek van een van de geestelijk verzorgers op prijs stelt. U kunt ook zelf contact opnemen. Dat kan rechtstreeks, telefonisch of per mail, via de dienstdoende verpleegkundige of via de centrale receptie. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf of u een gesprek op prijs stelt.