Verpleegkundigen lopen in de gang

Vieringen en rituelen

Rituelen bieden veel mensen vanuit hun geloof of levensovertuiging houvast. De geestelijk verzorgers van ZGT begeleiden verschillende rituelen. Dat zijn onder andere de vieringen in de Twentezaal in Almelo en de Albert Schweitzerzaal in Hengelo, het ontvangen van de communie op de kamer, bijbellezing, gebed, ziekenzegen en de herdenkingsbijeenkomsten. Zoekt u voor speciale situaties naar nieuwe rituelen die vorm en richting geven aan uw bestaan? Ook daar kan de geestelijk verzorger u mee helpen.

Ziekenzegen en ziekenzalving

Ziekenzalving of de ziekenzegen kan een bron van bemoediging en kracht zijn bij een ernstige ziekte. De verpleging kan u informeren over de mogelijkheden. Zij brengen u in contact met een geestelijk verzorger die het ritueel voor u uit kan voeren. Voor dat ritueel kunt u ook altijd uw thuispastor vragen. De ziekenzegen of ziekenzalving is een katholiek ritueel. Maar het ritueel kan ook voor mensen met een ander geloof veel betekenis hebben. Ook voor mensen die niet (meer) geloven of mensen met een andere levensvisie kan samen gezocht worden naar een passend (afscheids)ritueel. 

Herdenkingsbijeenkomsten

ZGT organiseert herdenkingsbijeenkomsten voor de naasten van patiënten die in het ziekenhuis zijn overleden. Ook voor de naasten van overleden kinderen zijn er zowel in Hengelo als in Almelo bijeenkomsten. Nabestaanden worden hiervoor per brief uitgenodigd. Hoewel de stap groot kan zijn om weer naar het ziekenhuis te gaan, leert de ervaring dat zo’n speciale bijeenkomst de aanwezigen goed doet. De naasten worden uitgenodigd een kaars aan te steken nadat de naam van hun dierbare klinkt. De geestelijk verzorgers trachten woorden te geven aan het proces waarin u terecht komt na het overlijden van uw naaste. Het geheel wordt omlijst met muziek, gedichten en een verhaal. Zo hopen wij dat dit samenzijn mensen troost en steunt en bijdraagt aan het verwerken van het verlies.

Uitvaart

In uitzonderlijke gevallen kan de geestelijk verzorger spreken op de uitvaart. Hiervoor moeten wel kosten in rekening gebracht worden.

Ziekenhuislocatie Almelo Geestelijke verzorging

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

  • Polikliniek Gebedsruimte 2.1, stiltecentrum 0.1 Bekijk route

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Geestelijke verzorging

  • Polikliniek Gebedsruimte route 0.12, gastvrije ruimte tussen route 0.18 en 0.19 Bekijk route

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo