Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandeling op de polikliniek geriatrie

De polikliniek geriatrie bevindt zich zowel in ZGT locatie Almelo als locatie Hengelo.

Aan de hand van de problematiek waarmee u wordt verwezen, wordt u voor een specifieke polikliniek opgeroepen.

De huisarts kan op indicatie een spoedverwijzing voor de polikliniek aanvragen, wij proberen u dan binnen drie werkdagen op te roepen