Verpleegkundigen lopen in de gang

Topklinische zorg

Jaarlijks krijgen ruim 300 patiënten in ZGT een operatie omdat ze hun heup gebroken hebben. Bij het Centrum voor Geriatrische Traumatologie staat de zorg voor ouderen met een gebroken heup centraal. In dit centrum werken verschillende afdelingen (van binnen en buiten ZGT) samen en zetten we wetenschappelijk onderzoek en innovaties in.

ZGT was in 2008 het eerste ziekenhuis in Nederland dat traumachirurgie en geriatrische zorg (zorg voor ouderen) beter op elkaar aanpasten. Hierdoor heeft de patiënt minder last van complicaties en blijven ze zelfstandiger. Ook is het sterftecijfer onder ouderen met een gebroken heup lager.

Sinds 2008 is het centrum verder doorontwikkeld. Zo is er een verbinding met verpleeghuizen. Zorgprofessionals van ZGT en het verpleegtehuis delen informatie in een gezamenlijk dossier. Hier kan de patiënt zelf ook in kijken. Ook is er gestart met het op afstand volgen van patiënten. Hierbij wordt met een bewegingssensor de conditie van de patiënt gevolgd. De hele dag wordt met een speciaal horloge gemeten hoeveel de patiënt beweegt. Één keer per week worden de gegevens hiervan gecontroleerd. Zo wordt bijgehouden hoe de revalidatie gaat.

Maatwerk door speciaal ingerichte afdeling

De gemiddelde leeftijd van de patiënten van dit centrum ligt rond de 80. De operatie die nodig is bij een gebroken heup is ingrijpend voor deze doelgroep. Vaak hebben deze patiënten ook andere aandoeningen en gebruiken ze (hiervoor) medicijnen. De afdeling is speciaal voor deze doelgroep ingericht. Zo kunnen de zorgprofessionals van ZGT maatwerk leveren. Er zijn speciale bedden voor ouderen, mensen kunnen samen eten en een fysiotherapeut komt langs om voor beweging te zorgen. Verder leren patiënten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze niet meer vallen, hoe ze zelfstandiger kunnen blijven en complicaties voorkomen.

In het magazine Gezond Nieuwsgierig vertelt prof. Dr. Han Hegeman over het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (pagina 26-27).