Verpleegkundigen lopen in de gang

Opname gynaecologie

U moet voor een onderzoek of behandeling worden opgenomen op de afdeling gynaecologie. U leest hieronder wat u dan kunt verwachten.

Intakegesprek

Enkele dagen voor uw opname heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige op de polikliniek anesthesie. Naar aanleiding van dat gesprek bepaalt de verpleegkundige of en welke verdoving geschikt voor u is. Daarvoor zal ze u enkele vragen stellen over uw ziektegeschiedenis. Zij geeft u eventueel nog aanvullende informatie over de behandeling of het onderzoek waarvoor u opgenomen wordt. Verder geeft zij u uitleg over de gang van zaken tijdens de operatie. Tijdens dit gesprek kunt u natuurlijk al uw vragen stellen.

Wat neemt u mee?

Wij vragen u onderstaande zaken mee te nemen als u wordt opgenomen in het ziekenhuis:

  • geldig identificatiebewijs
  • verzekeringspasje
  • toiletspullen
  • badslippers
  • kleding
  • medicijnen
  • boeken/tijdschriften
  • hulpmiddelen, zoals een rollator (voorzien van uw naam)

Wij raden u aan om geen grote geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis. ZGT is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

Dag van opname

Op de dag van opname meldt u zich aan de balie van de afdeling gynaecologie. De secretaresse brengt u naar het dagverblijf. Daar komt de verpleegkundige u ophalen.

Uw verblijf

De verpleegkundige brengt u naar uw kamer en vertelt u welke voorzieningen er zijn en waar u ze kunt vinden. Zij geeft u informatie over de geplande operatietijd en uitleg over de voorbereidingsruimte (premedicatie), operatiekamer, uitslaapkamer (recovery) en wat u bij terugkomst op de afdeling kunt verwachten. Met uw partner/familie spreekt zij af hoe en aan wie inlichtingen gegeven worden na de operatie.

De operatie/behandeling

Voor de operatie of behandeling wordt u door de verpleegkundige naar de operatieafdeling gebracht. Meer informatie over de verschillende operaties en behandelingen leest u in de folder over de betreffende behandeling. Daarvoor gaat u naar de pagina folders en links.

Na de operatie

Na de operatie komt u bij in de zogenaamde ‘recovery’. Dat is de ‘uitslaapkamer’. Als u voldoende wakker bent, brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer. De verpleegkundige zal regelmatig verschillende controles doen om te kijken hoe het met u gaat. Zij stelt ook uw partner of familie op de hoogte van uw welzijn.

Herstel

Vlak voordat u het ziekenhuis mag verlaten, informeert de verpleegkundige u over de leefregels in de eerste weken na uw behandeling. Zij bereidt u voor op uw ontslag en over de eventueel te regelen thuiszorg. Als u thuiszorg nodig heeft, komt een transferverpleegkundige bij u om te bespreken welke zorg u thuis nodig heeft.

Bezoekregeling

Voor informatie over bezoektijden en de bezoekregeling van ZGT verwijzen we u naar de pagina bezoek.

Ontslag

De dag voordat u naar huis gaat, heeft u een zogenaamd ontslaggesprek met de verpleegkundige. Samen met haar praat u nog even na over uw verblijf en de zorg in het ziekenhuis. U heeft dan nog gelegenheid om vragen te stellen. Zij maakt ook een afspraak met u voor controle op de polikliniek. Verder geeft zij u eventueel recepten mee voor medicijnen.