Verpleegkundigen lopen in de gang

Wanneer u de afdeling gynaecologie van ZGT bezoekt, komt u met diverse medewerkers in contact. Hieronder stellen we de medewerkers aan u voor.

Gynaecologen

Een gynaecoloog onderzoekt en behandelt aandoeningen en ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen. Ook is de gynaecoloog gespecialiseerd in obstetrie. Dat is een ander woord voor verloskunde. De gynaecologen werken op de polikliniek en de verpleegafdeling in het ziekenhuis. Daarnaast begeleiden ze bevallingen en doen ze gynaecologische en verloskundige operaties. Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende gynaecoloog.

Verpleegkundigen

Tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling ontmoet u verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Leerling-verpleegkundigen werken onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige.

Secretaresses

Zowel op de polikliniek als op de afdeling gynaecologie werken secretaresses. Zij ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op de polikliniek of de afdeling.

Arts-assistenten

De gynaecologen worden in hun dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een aantal arts-assistenten. Arts-assistenten zijn artsen die hun volledige artsenopleiding achter de rug hebben. Zij doen na het behalen van hun artsendiploma ervaring op in dit specialisme.

Coassistenten

De afdeling gynaecologie werkt samen met de artsenopleiding van de Universiteit van Groningen (RUG). Daarom ontmoet u mogelijk ook coassistenten. Dit zijn studenten in een gevorderd stadium van hun artsenopleiding. Ze lopen stage op de afdeling om inzicht en ervaring te krijgen in het specialisme. Zij zijn u dankbaar zijn voor uw medewerking aan hun opleiding. U mag overigens altijd bezwaar maken tegen de aanwezigheid van een coassistent. Geef dit dan door aan de verpleegkundige. Toch hopen we dat u hen de kans geeft om ervaring op te doen. Uiteindelijk zijn alle hulpverleners op deze wijze met hun werk begonnen.

Zorgassistenten

U mag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis via het keuzemenu dagelijks aangeven wat u wilt eten. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan helpen de zorgassistenten u graag. De keuzemogelijkheid geldt voor de broodmaaltijden en de warme maaltijd. Het kan ook zijn dat u bepaalde dingen niet mag eten vanwege uw geloofsovertuiging, of omdat u liever vegetarisch eet. Ook dit kunt u doorgeven bij de zorgassistenten. Zij verzorgen namelijk uw maaltijden vanuit de afdelingskeuken. Ook verzorgen zij uw tussentijdse maaltijden en drankjes.

Stagiaires

Onze ziekenhuizen werken mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat een stagiaire meeloopt met onze verpleegkundige en verloskundigen.

Overige medewerkers