gesprek in wachtruimte
Hart Long Centrum

Hart Long Centrum

Binnen ZGT hebben de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde hun krachten gebundeld. Resultaat hiervan is het Hart Long Centrum op locatie Hengelo. Hier kunnen patiënten terecht bij een verdenking op een hart- of longaandoening. Ook patiënten met complexe problematiek waarbij zowel hart als longen betrokken zijn kunnen via het Hart Long Centrum worden begeleid.

Snellere zorg

Klachten als kortademigheid en pijn op de borst kunnen door zowel hart als longen worden veroorzaakt. Voorheen werden deze patiënten apart gezien door de cardioloog of de longarts, op verschillende momenten. Door onze kennis en ervaring vanuit twee afdelingen te bundelen, kan dit op één plek. Zo hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen dan nodig. Daar komt bij dat de zorg over het algemeen sneller verloopt, en de patiënt sneller een behandelplan heeft.

Locaties Almelo en Rijssen

Patiënten die al bij ons in behandeling zijn op de locatie Almelo of de buitenpolikliniek in Rijssen, kunnen voor vervolgbezoeken gewoon op dezelfde locatie terecht.