gesprek in wachtruimte

Cardiologische nazorgpoli

Over de cardiologische nazorgpoli

De cardiologische nazorgpoli heeft als doel u zo goed mogelijk te begeleiden in het omgaan met de hart- en/of vaataandoening, waarbij u eigen regie voert.

Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het voorkomen van hart- en vaatziekten in de toekomst. Denk hierbij aan leefstijl, maar ook aan medicatie.

Voor wie

Na een hartinfarct, dotterbehandeling, hartoperatie of indien er sprake is van een verhoogd risico op hart-en vaatziekten.

Uitgebreide informatie

U ontvangt binnen twee weken na ontslag per post/ mail en sms een uitnodiging voor de nazorg. Bent u vanuit een ziekenhuisopname aangemeld, dan is dit ook uw eerste controleafspraak na ontslag. De afspraak krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis. Het gesprek wordt gevoerd met een verpleegkundig specialist. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Bent u door of terugverwezen naar het ZGT dan ontvangt u binnen 2 weken na ontslag een afspraak per post/mail en sms. Voorafgaand aan de afspraak bij de verpleegkundig specialist dient er bloed te worden geprikt via medlon. U kunt hier zelf online een afspraak voor inplannen via www.medlon.nl.

Verpleegkundig specialist

Binnen de cardiologische nazorgpoli valt u onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is een hoogopgeleide verpleegkundige (HBO-master) die opgeleid is om, binnen het eigen vakgebied, zelfstandig medische beslissingen te kunnen nemen, na verwijzing wordt u in ieder geval eenmalig door een verpleegkundig specialist gecontroleerd. Tijdens de eerste afspraak wordt beoordeeld of u voor vervolgafspraken bij de verpleegkundig specialist of cardioloog onder controle blijft. U zult maximaal een jaar onder controle blijven van de nazorgpoli. Na deze periode wordt u in principe terugverwezen naar de huisarts.

Voorbereiding op de afspraak

  • Zorg voor een actueel medicatie overzicht; (uitdraai van de apotheek);
  • Laat minimaal 1 dag van tevoren nuchter bloedprikken u kunt hiervoor online een afspraak maken via www.medlon.nl;
  • Schrijf vragen of onderwerpen die uw wilt bespreken op en neem deze mee naar de afspraak;
  • Verder adviseren wij om bij de afspraken iemand mee te nemen, bijvoorbeeld uw partner, familielid, vriend of vriendin.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Klik dan hier en neem dan contact op met de polikliniek cardiologie.