Hartrevalidatie

 • >

  Intake hartrevalidatie

  Hartrevalidatie is voor iedereen die recent behandeld is voor het hart. Hartrevalidatie helpt bij het herstel en geeft u weer vertrouwen in uw lichaam. 

  U ontvangt binnen vier weken na ontslag per post een uitnodiging voor het hartrevalidatie intakegesprek. Bent u vanuit een ziekenhuisopname aangemeld, dan is dit ook uw eerste controleafspraak na ontslag. Het gesprek wordt gevoerd met een hartrevalidatieverpleegkundige. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

  Waar gaat het gesprek over?

  • fietstest 
  • hoe het met u gaat
  • leefgewoonten
  • werkhervatting
  • inhoud van het hartrevalidatietraject
  • uw persoonlijke doelen
  • Vivica; een gezondheidsapp die kan ondersteunen bij beweging en leefstijl bij een bepaalde aandoening. Dit wordt met u besproken voor ontslag uit het ziekenhuis of bij de nazorgpoli. 

  Tijdens het intakegesprek wordt, aan de hand van uw wensen, bekeken aan welke onderdelen van de hartrevalidatie u wilt deelnemen.

  Wat neemt u mee naar het intakegesprek?

  • ingevulde vragenlijsten (ontvangt u digitaal via mijnZGT)
   Geen vragenlijsten ontvangen of wilt u de vragenlijsten alvast invullen? Klik dan hier.  


  Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Klik dan hier en neem dan contact op met de polikliniek cardiologie.

   

 • >

  Bewegingsprogramma’s

  Voldoende en verantwoord bewegen hoort bij een gezonde levensstijl. Het is van belang dat de inhoud en hoe zwaar het bewegingsprogramma is, aansluit bij uw wensen en doelen. Daarom kunt u, direct na goedkeuring tijdens de intake, starten met revalideren met ondersteuning van een fysiotherapeut.

  De trainingen worden aangeboden op vier niveaus

  1. twee keer per week bewegen, zes weken lang
  2. één keer per week bewegen, tien weken lang
  3. hartfalen: twee keer per week bewegen, twaalf weken lang

  De trainingen duren 60 minuten. 

  Wat bieden wij u

  • Zorg op maat met een activiteitenplan, afhankelijk van mogelijkheden, advies en uw wensen volgens de beweeg- en fitnormen. Klik hier voor meer informatie over de beweeg- en fitnormen.
  • Cardiotraining zoals fietsen, lopen en roeien.
  • Krachttraining
  • Basis bewegingsactiviteiten in een oefenzaal (gymzaal)
  • Ontspanningsoefeningen
  • Indien mogelijk sport en spel

  Doelen kunnen zijn

  • Verbeteren van uw conditie
  • Vergroten van uw zelfvertrouwen
  • Leren kennen van uw grenzen
  • Overwinnen van uw angst om meer te gaan bewegen
  • Bereiken of behouden van een actievere leefstijl

  Verder kunnen eventuele klachten worden besproken tijdens de trainingen. 

 • >

  Extra ondersteuning door maatschappelijk werk

  Misschien vindt u ondersteuning van een maatschappelijk werker prettig tijdens uw hartrevalidatie. Zij kunnen u ondersteunen bij bijvoorbeeld spanning, stress en werkhervattingsproblemen.

  Zo nodig kan een maatschappelijk werker iets voor u betekenen. Zij geven bijvoorbeeld ondersteuning bij spanning, stress en werkhervattingsproblemen. 

 • >

  Intensieve begeleiding middels de PEP-module

  Hartpatiënten die een meer intensive begeleiding nodig hebben kunnen de PEP-module bijwonen. Deze reeks van vijf bijeenkomsten, waaraan maximaal zes personen deelnemen, richt zich specifiek op stressmanagement en omgaan met angst/spanning bij hartproblemen. Daarnaast op het aanleren van een gezonde leefstijl en bijbehorend gedrag.

  Het gaat tijdens de bijeenkomsten over psychosociale factoren die een gedragsverandering belemmeren. Bijvoorbeeld de gedachte 'vandaag heb ik mij niet goed aan mijn dieet kunnen houden; zie je wel het lukt mij nooit om dit te veranderen'. Tijdens de PEP-module wordt gewerkt om deze negatieve gedachte te vervangen door meer positieve gedachten. 

  Meer informatie over de PEP methode

 • >

  Medische controle

  U wordt twee weken na ontslag gezien door de verpleegkundig specialist.

 • >

  Laatste controle/eindevaluatie hartrevalidatie

  Drie maanden na uw intakegesprek ontvangt u per post een uitnodiging voor een laatste controle/eindevaluatie van uw hartrevalidatietraject in de vorm van een telefonische of fysieke afspraak. 

  Waar gaat het gesprek over

  • hoe het met u gaat
  • hoe het hartrevalidatieprogramma is verlopen
  • medicijnen
  • oppakken van dagelijkse activiteiten en werkhervatting
  • evaluatie van uw persoonlijk opgestelde doelen aan het begin van het hartrevalidatieprogramma

  Welke voorbereiding treft u voor het gesprek?

  • een overzicht van medicijnen die u gebruikt (uitdraai van de apotheek)
  • vragenlijsten invullen en zonodig terugsturen (ontvangt u per post of digitaal via MijnZGT). Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Geen vragenlijsten ontvangen of wilt u de vragenlijsten alvast invullen. Klik hier voor de vragenlijsten.

  Klik dan hier en neem dan contact op met de polikliniek cardiologie.