gesprek in wachtruimte

Eerste Hart Hulp (EHH)

Wanneer er een vermoeden is dat uw klachten worden veroorzaakt door uw hart en acuut zorg behoeven, dan kunt u worden verwezen naar de Eerste Hart Hulp (EHH). Alle opnames op de afdeling cardiologie zijn op ZGT locatie Almelo. De EHH is een gespecialiseerde afdeling voor de opvang en de behandeling van mensen met spoedeisende hartklachten. Aan de hand van de bevindingen besluit de medisch specialist of u verdere behandeling nodig heeft. De EHH onderscheidt zich van een reguliere spoedeisende hulp doordat er alleen patiënten worden onderzocht met een verdenking op een hartaandoening. De specifieke deskundigheid die op een EHH aanwezig is, maakt het mogelijk zo snel mogelijk een probleem met uw hart te herkennen of uit te sluiten. De arts-assistent en/of cardioloog voert het onderzoek en de kortdurende behandeling uit in samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen.

Hartbewaking (CCU) en verpleegafdeling cardiologie

Indien het nodig blijkt opgenomen te worden dan kan dat afhankelijk van de aard en ernst van het probleem op de hartbewaking (CCU) of verpleegafdeling cardiologie. De verpleegafdeling cardiologie is gevestigd op de derde etage in ZGT Almelo.

Route

 • Eerste Hart Hulp / Hartbewaking locatie Almelo derde verdieping route 3.2
 • Verpleegafdeling cardiologie 3 noord locatie Almelo derde verdieping route 3.1

Bezoektijden

Bezoektijden en overige informatie over uw bezoek vindt u op deze pagina

In overleg met de verpleegkundige kan besloten worden om van de bezoektijden af te wijken. 

Telefonisch contact

 • Eerste Hart Hulp /Hartbewaking derde verdieping 088 708 34 30.
 • Afdeling cardiologie 3 noord 088 708 37 99.

In verband met de verpleegkundige overdracht en de verzorging van de patiënten, verzoeken wij u vriendelijk niet te bellen tussen 07.00 en 09.00 uur.

Ziekenhuislocatie Almelo Cardiologie

 • Polikliniek 088 708 33 00
 • Opmerkingen

  afsprakencardiologie@zgt.nl

 • Spreekuren

  De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.30 uur.

 • Bezoektijden

  Alle dagen van 14.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.

  Per patiënt zijn er twee bezoekers toegestaan.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Almelo Cardiologie - kliniek/verpleegafdeling

 • Spreekuren

  De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.30 uur.

 • Bezoektijden

  Alle dagen van 14.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.

  Per patiënt zijn er twee bezoekers toegestaan.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Almelo CCU

 • Bezoektijden

  Alle dagen van 14.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.

  Per patiënt zijn er twee bezoekers toegestaan.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Cardiologie polikliniek (afspraken)

 • Polikliniek 088 708 33 00
 • Opmerkingen

  afsprakencardiologie@zgt.nl

 • Spreekuren

  De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.30 uur.

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo