gesprek in wachtruimte

 • >

  Longfunctieonderzoeken

  Met een longfunctieonderzoek stellen we vast hoe uw longen werken. Dit kan op verschillende manieren. De arts kiest een onderzoeksmethode die past bij uw klachten en de vermoedelijke oorzaak daarvan.

  Spirometrie

  Bij een spirometrie ademt u zo diep mogelijk in en daarna blaast u zo krachtig mogelijk alle lucht uit. Het doel van de test is om te meten of u voldoende lucht tot uw beschikking hebt en of de luchtwegen wijd genoeg zijn.

  Diffusie

  Bij dit onderzoek ademt u zo diep mogelijk in houdt u de lucht 8 seconden vast. De test wordt uitgevoerd om vast te stellen hoe het zuurstoftransport verloopt.

  Residu

  Bij dit onderzoek ademt u een aantal minuten rustig door een mondstuk. Hierbij bepalen we de zogenaamde reserve-longcapaciteit.

  Bodyplethysmografie

  Bij dit onderzoek zit u in een cabine en wordt via uw ademhaling de weerstand over uw luchtwegen gemeten en de totale longinhoud bepaald.

  Ergometrie

  Met een ergometrie onderzoeken we tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent. We kijken hoe uw longen en hart reageren tijdens het fietsen.

  Metacholine-provocatietest

  De metacholine provocatietest wordt gebruikt om vast te stellen hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. We gebruiken daarbij een prikkelende maar onschadelijke stof om bv astma te herkennen.

  Hyperventilatieonderzoek

  Bij deze test ademt u eerst gewoon en daarna ademt u een tijd snel en diep. Tijdens dit onderzoek kijken we of uw klachten samenhangen met hyperventilatie.

  Bepaling vetvrije massa (VVM)

  Met dit onderzoek ligt u op een onderzoeksbank en krijgt u een paar elektroden op uw hand en voet, hierbij bepalen we welk deel van uw lichaamsgewicht uit spiermassa bestaat (de vetvrije massa).

  Bloedgasonderzoek

  Bij dit onderzoek wordt met een arterie punctie iets bloed afgenomen. Bij het bloedgasonderzoek meten we de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en de zuurgraad in uw bloed.

  Zes minuten wandeltest

  Gedurende deze test wordt gemeten welke afstand u maximaal kunt lopen in zes minuten.

  Shuntbepaling

  Bij deze test hebt u een masker op en ademt u gedurende 15 minuten 100 % zuurstof in. Hierbij willen wij aantonen of uitsluiten of een (rechts-links) shunt de oorzaak is van hypoxemie (tekort aan zuurstof).

  Vliegsimulatie

  Bij deze test hebt u een masker op en ademt u gedurende 15 minuten 15 % zuurstof in om vast te stellen of u veilig een vliegreis kan maken, al dan niet met toediening van extra zuurstof.

  MIP/MEP

  Bij deze test blaast en zuigt u zo krachtig mogelijk tegen een klep, hierbij wordt uw maximale spierkracht van uw ademhalingsspieren gemeten.

  Mantoux test

  Met deze test kunnen we vaststellen of u ooit in aanraking bent geweest met tuberculose. Soms is een mantoux test nodig in verband met het voorschrijven van medicatie.

 • >

  Bronchoscopie

  • VATS
  • EBUS
  • Pleurapunctie
  • Thoraxdrainage
  • Polygrafie
 • >

  Beeldvormende techniek

  • X-thorax
  • CT-scan
  • MRI-scan

  X-thorax

  Bij een x-thorax wordt gebruik gemaakt röntgenstralen, die door het lichaam kunnen dringen zonder dat u daar iets van voelt.
  Meer informatie over röntgenonderzoek

  CT-scan

  CT is de afkorting van computertomografie. Door middel van een CT-scan maakt de radioloog afbeeldingen van doorsneden van het lichaam.
  Meer informatie over CT-scan

  MRI-scan

  Bij een MRI-scan wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet, een antenne en radiopulsen. Doordat elk weefsel zich verschillend laat beïnvloeden door de magneet kan de radioloog de verschillende weefsels goed uit elkaar houden op de beelden.
  Meer informatie over MRI-scan

 • >

  Laboratorium