Verpleegkundigen lopen in de gang

Chirurgen

Een chirurg is als medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Binnen het specialisme Heelkunde zijn verschillende aandachtsgebieden, zoals maag-darmchirurgie, vaatchirurgie en traumatologie. Chirurgen behandelen ook veelvoorkomende aandoeningen, zoals een blindedarmontsteking. Hierboven ziet u de chirurgen van ZGT.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die zich nog moeten specialiseren. Zij werken onder leiding van een de medisch specialist. Arts-assistenten zijn een belangrijke schakel tussen u en de medisch specialist. U kunt bij hen terecht met vragen over uw behandeling. Wilt u rechtstreeks contact met uw eigen medisch specialist? Dat kan altijd. Vraag via de arts-assistent of de verpleegkundige een gesprek aan.

Coassistenten

Een coassistent is een student Geneeskunde in het laatste jaar van zijn studie. De coassistent doet ervaring op om later zelfstandig als medisch specialist te gaan werken. Hij werkt onder supervisie van de arts-assistent en de medisch specialist.

Verpleegkundig specialisten

Een verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol bij de voorlichting en de begeleiding van patiënten. De de verpleegkundig specialist heeft een verpleegkundige achtergrond. Daarom voert de verpleegkundig specialist ook medische taken uit, zoals metingen en lichamelijk onderzoek. Daarnaast doet de verpleegkundig specialist kleine behandelingen.

Overige specialisten

Soms vraagt de chirurg een collega van een ander specialisme voor een ‘in consult’ op de afdeling Heelkunde. U heeft dan een gesprek met deze medisch specialist. Deze specialist zal u ook onderzoeken en misschien aanvullend onderzoek voor u aanvragen. Op basis van de uitslagen van deze onderzoeken geeft de specialist een advies aan uw behandelend chirurg. Heel soms neemt de specialist van de andere afdeling de behandeling helemaal over.

De mammacare-verpleegkundige

De mammacare-verpleegkundige is een algemeen verpleegkundige die de vervolgopleiding Mammacare heeft gevolgd. Deze verpleegkundige begeleidt patiënten met een borstafwijking tijdens het hele medische traject: van onderzoek in de polikliniek tot aan de behandeling en de nabehandeling. De mammacare-verpleegkundige werkt samen met alle betrokken medisch specialisten. De mammacare-verpleegkundige heeft zelfstandige spreekuren. Soms zijn de spreekuren samen met de chirurg.

De diëtiste

De diëtiste is de deskundige op het gebied van voeding. Als u een operatie moet ondergaan, is voeding extra belangrijk. Want de juiste voeding verkleint de kans op complicaties. Als u ziek bent, heeft uw lichaam meer voedingsstoffen en energie nodig. Als u te weinig eet of voedingsproblemen heeft, schakelen we de diëtiste in. Zij overlegt met u over de beste voeding voor u voor en na de operatie.

De gipsverbandmeester

De gipsverbandmeester behandelt botbreuken, bandletsels, spier- of peesletsels en wonden. Dat doet hij door het aanleggen van (gips-)verbanden. De gipsverbandmeester werkt voornamelijk op de polikliniek. Onder supervisie van de medisch specialist controleert de gipsverbandmeester patiënten, zet botbreuken en vervangt of verwijdert (gips)verbanden.

Diabetische voetverpleegkundige

De podotherapeut is een paramedicus die gespecialiseerd is in het verhelpen van voetklachten die veroorzaakt worden door een verkeerde stand van de voet of een verkeerd looppatroon. Ook behandelt de podotherapeut klachten aan knieën, heupen en rug die ontstaan door het niet goed functioneren van de voeten. Een podotherapeut houdt zich ook bezig met het behandelen van huid- en nagelaandoeningen en het voorkomen ervan.

De stomaverpleegkundige

Een stomaverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een specialistische opleiding. De stomaverpleegkundige instrueert, begeleidt en informeert zowel de patiënten op de polikliniek als op de verpleegafdeling. Hierbij staat de onafhankelijkheid van de stomapatiënt voorop. De bedoeling is dat de stomapatiënt uiteindelijk alleen nog stomadrager is. Daarnaast wil de stomaverpleegkundige de kwaliteit van het totale zorgproces van de stomapatiënt verbeteren.

Verpleegkundig specialist wond- en huidcare

De verpleegkundig specialist wond- en huidcare is een gespecialiseerd verpleegkundige. De wondverpleegkundige is verantwoordelijk voor advies, voorlichting en instructie over wonden en de behandeling ervan. De verpleegkundig specialist is de verbinding tussen alle medisch specialisten en verpleegkundigen die zich met wondzorg bezighouden. De wondverpleegkundige is verder betrokken bij vernieuwingen op het gebied van wondbehandelingen. Ook geeft hij bij- en nascholing aan verpleegkundigen.

Transferverpleegkundige / maatschappelijk werker

De transferverpleegkundige of maatschappelijk werker van het transferpunt regelt de nazorg voor patiënten na opname in het ziekenhuis. Dit varieert van het regelen van maaltijden aan huis tot complexe thuiszorg of het aanvragen van overplaatsing naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Het transferpunt werkt nauw samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse gemeenten (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)). Zo wordt de nazorg snel geregeld.

Osteoporoseverpleegkundige

De verpleegkundige osteoporose screent patiënten op osteoporose (botontkalking). In nauw overleg met de medisch specialist bepaalt de verpleegkundige de behandeling en doet zij de nacontroles bij de patiënten.

Alle specialisten op een rijtje