Verpleegkundigen lopen in de gang

Een botbreuk kan uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling ervan. In alle gevallen is er sprake van pijn, ontstaat er een zwelling door de bloeduitstorting bij de breuk en zijn normale bewegingen vaak niet meer mogelijk. 

Behandeling

Voor de behandeling van botbreuken zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Gipsbehandeling
 • Een operatieve behandeling
 • Verschillende tussenvormen
 • Er is geen specifieke behandeling nodig, ook wel functionele behandeling genoemd

Gipsbehandeling

Met een gipsbehandeling worden de gebroken botstukken op hun plaats gehouden. Gipsen is een goede behandeling als de botstukken niet of slechts weinig van hun plaats zijn gegaan en bij kinderen.

Nadelen

Behalve het gebroken botstuk worden ook aangrenzende gewrichten ingegipst. Gevolgen hiervan zijn:

 • Verslapping van de spieren
 • Verstijving van de gewrichten
 • Ontkalking van de botten
 • Kans op trombose en huidirritatie

Een operatieve behandeling

Sommige botbreuken worden operatie behandeld. Daarvoor zijn veel technische mogelijkheden:

 • Het aanbrengen van een plaat met schroeven op het gebroken botstuk.
 • Het aanbrengen van schroeven in het gebroken botstuk.
 • Het aanbrengen van pennen door de mergholte van het bot.
 • Het aanbrengen van pennen die door de huid heen in het bot worden geboord en buiten het been of arm met elkaar worden verbonden. Dit heet externe fixatie.
 • Het vervangen van het afgebroken botstuk door een prothese. 

Nadelen

Ook aan een operatie kleven nadelen. Een operatie betekent extra beschadiging van de weefsels rondom het bot. Ook de gevaren van bijvoorbeeld wondinfectie, bloeding, trombose, embolie, longontsteking en blaasontsteking gelden bij deze behandeling.

Tussenvormen

Dit zijn behandelingsvormen waar met gewichten  aan het been getrokken wordt. De botstukken blijven zo ten opzichte van elkaar op hun plaats. Deze methode wordt ook gebruikt als voorlopige behandeling, totdat de omstandigheden goed zijn voor een definitieve behandeling.

Functionele behandeling

Niet alle botbreuken hebben een behandeling nodig zoals gips of een operatie. Na verloop van tijd genezen ze spontaan. Denk aan gebroken ribben of vingertoppen. Bij een sleutelbeenbreuk en sommige typen van wervel- en bekkenfracturen wordt tijdelijk rust geboden en in een vroeg stadium geoefend. Dit is een functionele behandeling. Bewegen op geleide van pijn.

Soorten botbreuken

De keuze van de behandeling is onder andere afhankelijk welk bot gebroken is.