Verpleegkundigen lopen in de gang

Multidisciplinair team

Het multidisciplinaire team bestaat uit zorgverleners die allemaal gespecialiseerd zijn in hematologie. Ze zijn vanaf het begin betrokken. Samen komen zij tot de juiste ondersteuning, diagnose en maken een behandelplan op maat.

Er is altijd nauw overleg met u, uw huisarts en/of de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, kunnen we de zorg afstemmen en bieden we u de beste zorg. Ook werken wij veel samen met andere ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

  • dhr. dr. B.W. Schot

Internist-hematoloog 

Een internist-hematoloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van ziekten op gebied van beenmerg en lymfeklieren.

Verpleegkundig specialist longoncologie

Een verpleegkundig specialist (VS) is een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige die na haar basisopleiding nog een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd, waarbij zij medisch inhoudelijke kennis heeft opgedaan en taken van de arts over kan nemen. Zij doet zowel spreekuren samen met de internist-hematoloog als ook zelfstandig.

  • Brenda Dwars, verpleegkundig specialist

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde opleiding oncologie. Zij is werkzaam op de Dagbehandeling Oncologie. Haar taak is het begeleiden van patiënten die voor systeem en-of immunotherapie in aanmerking en zij assisteert de arts bij onderzoeken. 

Researchverpleegkundigen  

Researchverpleegkundigen coördineren alles wat te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat u een afspraak met één van hen krijgt voor meer informatie omtrent een studie of het tekenen van een toestemmingsformulier.            

  • Monique Kuipers
  • Barbera Alberts
  • Jessica Schoenmaker-Coes

Medisch secretaresses

De secretaresse heeft een belangrijke, ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangt u aan de balie en helpt bij eventuele vragen. Zij zorg voor het inplannen van onderzoeken, waarbij zij de patiënt voorziet van de nodige informatie ter voorbereiding. Ook inplannen en afhandelen van afspraken is een van haar taken. 

Radiologen

De radioloog is een medisch specialist, die met röntgenopnames of andere onderzoeksmethoden (echografie, CT of MRI) vaststelt of een lichaamsdeel of orgaan ziek is. Ook kan de radioloog eventuele puncties uitvoeren. 

Nucleair geneeskundigen

De nucleair geneeskundige is een medisch specialist. Hij onderzoekt met name de functie van organen met behulp van radioactieve stoffen. Hij beoordeelt bijvoorbeeld de PET-CT scan. 

Pathologen

De patholoog is gespecialiseerd in het onderzoeken van menselijk weefsel. De patholoog onderzoekt het vocht of weefsel dat is verkregen bij een punctie, biopsie of operatie. De uitkomsten van die onderzoeken geeft de patholoog door aan de medisch specialist. Aan de hand van die uitslagen informeert de medisch specialist u over de verdere behandeling. U heeft zelf geen contact met de patholoog. ZGT werkt nauw samen met de pathologen van LabPon

Radiotherapeuten

Een radiotherapeut is een medisch specialist die patiënten met (meestal) kanker behandelt door middel van bestraling. Ze bestralen de kankercellen om alle kankercellen te doden en/of de celdeling te stoppen. De radiotherapeuten werken binnen MST op route F03.